Contact

Crisisdienst

Corona update trainingen en workshops

Corona update trainingen en workshops

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen van het RIVM omtrent het coronavirus, zijn alle trainingen van Vivenz tot 6 april geannuleerd. Deze training worden op een ander moment ingehaald, we gaan samen de trainers kijken naar een nieuwe planning. We zullen u hierover in de komende week telefonisch benaderen.

Ambassadeurs Jeugd praten minister en Kamerleden bij over knelpunten en succesfactoren in het werken met jongeren

Ambassadeurs Jeugd praten minister en Kamerleden bij over knelpunten en succesfactoren in het werken met jongeren

Ambassadeurs Jeugd praten minister en Kamerleden bij over knelpunten en succesfactoren in het werken met jongeren

 

Home » Nieuws » Pagina 2

Op zich zit het jeugddomein niet om publiciteit verlegen. De reportages en verhalen over oplopende wachttijden en kostenstijgingen buitelen over elkaar heen. Terwijl er toch zoveel méér valt te vertellen over jongerenwerk, jeugdhulp en jeugdzorg.

Er is dus genoeg te doen voor de vijftien professionals die binnenkort de leergang Ambassadeur Jeugd afronden. Die eenjarige leergang is een initiatief van drie beroepsverenigingen: de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk(BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).

Verder lezen

Recente berichten

Lees over én ga in gesprek met INZET078!

Lees over én ga in gesprek met INZET078!

Lees over én ga in gesprek met INZET078!

Home » Nieuws » Pagina 2

Vivenz werkt binnen INZET078!, het expertisecentrum voor vrijwillige inzet in Dordrecht, samen met lokale organisaties en kernpartners ContourdeTwern en MEE Plus. INZET078! biedt advies, ondersteuning en tips aan zowel (potentiële) vrijwilligers als organisaties.

Over de nieuwe INZET078!-website
De website van INZET078!, www.inzet078.nl, is onlangs vernieuwd. Dordtenaren die vrijwilligerswerk doen, willen doen of op zoek zijn naar meer informatie over vrijwilligerswerk, kunnen op deze website terecht. Hier vind je o.a. de vacaturebank, waar (potentiële) vrijwilligers snel en gemakkelijk vrijwilligersfuncties kunnen zoeken. Ook staan hier een overzicht van actuele cursussen en verhalen van andere INZET078!-vrijwilligers. Organisaties kunnen via dit platform vacatures plaatsen en cursussen aanbieden.

Meer weten over INZET078!?
Met INZET078! zijn we ook actief op Facebook en LinkedIn. Onze adviseurs vrijwillige inzet – Frank Horemans, Karin Bakker en Caroline van der Mijle – vertellen je daarnaast graag meer over (het aanbod van) INZET078!. Bekijk de website voor tijden en locaties van inloopspreekuren of neem contact met hen op via info@inzet078.nl en/of (078) 206 30 02.

Recente berichten

INZET078!: waar staan we?

INZET078!: waar staan we?

Vivenz werkt in Dordrecht op vrijwilligersvlak binnen organisatienetwerk INZET078!, een initiatief van ContourdeTwern, Vivenz, MEE Plus, de Bibliotheek AanZet, Stichting ANDERS en MBO Drechtsteden.

Stand van zaken
Eind mei publiceerde de gemeente Dordrecht een persbericht over INZET078!, dat op maandag 1 juli officieel gestart is. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd? Met dit bericht praten we je graag bij!
We hebben een INZET078!-team samengesteld. Dit nieuwe, bevlogen team bestaat naast vertegenwoordiging vanuit het management en ondersteunende diensten, zoals communicatie, uit nieuw aangestelde vrijwilligerscoördinatoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers binnen en buiten de organisatie, en zij zullen de inzet van vrijwilligers in goede banen leiden.

Op dit moment werkt het INZET078!-team o.a. aan een nieuwe huisstijl en website. Verder zijn we druk met het bijpraten van vrijwilligers en andere stakeholders, die we bij onze plannen betrekken.

Over INZET078!
INZET078! gaat uit van de kracht van mensen en van de overtuiging dat een ieder op zijn of haar unieke wijze een bijdrage kan leveren aan Dordrecht. INZET078! staat voor een inclusieve samenleving, met oog voor aansluiting bij de leefwereld, talenten en interesses van alle inwoners.

Meer weten?
Neem bij vragen over INZET078! contact op met info@inzet078.nl en/of bel Frank Horemans, adviseur/bemiddelaar INZET078!, op T 06 52869533.

INZET078! start als vrijwilligersorganisatie in Dordrecht

INZET078! start als vrijwilligersorganisatie in Dordrecht

INZET078! start als vrijwilligersorganisatie in Dordrecht

Home » Nieuws » Pagina 2

Per 1 juli a.s. ondersteunt INZET078! de inwoners van Dordrecht die zich vrijwillig in willen zetten voor een ander, voor de stad of voor organisaties en initiatieven die dit nodig hebben. We verbinden partijen en matchen vraag en aanbod.

INZET078! wordt gevormd door een organisatienetwerk bestaande uit ContourdeTwern, MEE Plus, Vivenz, Bibliotheek AanZet, Stichting Anders en MBO Drechtsteden. Wij zijn erg blij met het vertrouwen dat de gemeente Dordrecht in ons stelt. Wij starten direct met de voorbereiding, zodat we op 1 juli a.s. daadwerkelijk aan de slag kunnen.

INZET078! gaat uit van de kracht van mensen en van de overtuiging dat een ieder op zijn of haar unieke wijze een bijdrage kan leveren aan Dordrecht. Wij staan voor een inclusieve samenleving, met oog voor aansluiting bij de leefwereld en de talenten en interesses van alle inwoners.

Eind juni lichten we in een gezamenlijke persconferentie met de gemeente Dordrecht onze plannen en aanpak toe. We verheugen ons op de samenwerking met inwoners, andere betrokken partijen in Dordrecht en met de gemeente Dordrecht.

Recente berichten

Toeslagpartners Tegen Wil en Dank

Toeslagpartners Tegen Wil en Dank

Toeslagpartners Tegen Wil en Dank

Home » Nieuws » Pagina 2

Sociaal raadslieden van Vivenz zien in de dagelijkse praktijk schrijnende gevallen die voorkomen uit onbedoelde effecten van de toeslagen. Via de LOSR agenderen ze deze en komen met praktische adviezen aan de politiek hoe het anders kan.

Toeslagpartners Tegen Wil en Dank
Jaarlijks raken duizenden Nederlanders, waaronder veel kinderen, in armoede en schulden door de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Sociaal raadslieden zien schrijnende gevallen van alleenstaande ouders die in de problemen raken doordat ze volgens deze toeslagenwet toch echt een fiscaal partner hebben ‘met voldoende inkomen’. Dat heeft directe gevolgen voor het recht óp en de hoogte ván toeslagen. Toeslagen zijn voor gezinnen met een laag inkomen een substantieel onderdeel van het inkomen. Het missen van toeslagen leidt direct tot financiële problemen.

De Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) en Sociaal Werk Nederland doen in het rapport Toeslagpartners Tegen Wil en Dank aanbevelingen, en vragen de minister om de wet aan te passen. Zonder toeslagen is er in principe immers geen sociaal minimum voor deze doelgroep. Want als je niet samen met een partner de dagelijkse huishouding voert, maar fiscaal wél zo behandeld wordt, mis je een deel van dat substantiële inkomen uit toeslagen.

Aan de andere kant zien sociaal raadslieden ook situaties waarbij een van de gehuwde partners met het grote probleem zit dat de andere partner niet kan bijdragen aan het gezin. Bijvoorbeeld partners van gedetineerden, mensen met een partner in het buitenland of in een verpleeghuis.

Onterecht gezien als toeslagpartner
Als het mis gaat is er vaak sprake van burgers die volgens de fiscale regels een partner hebben, maar die met deze partner niet daadwerkelijk hun dagelijkse zorg en lasten kunnen delen (zorgverzekering, kosten van levensonderhoud van kinderen, huur). Deze burgers worden door de Belastingdienst vervolgens ten onrechte als toeslagpartners gezien.

Twee categorieën toeslagpartner leveren in de uitvoering problemen op
1) Ongehuwden die samenleven met een niet-gemeenschappelijk minderjarig kind zijn volgens de Belastingdienst fiscale en toeslagpartners. Het ingeschreven staan van een minderjarig kind op hetzelfde adres in het BRP is voldoende om te stellen dat sprake is van toeslagpartnerschap. Deze uitbreiding van het partnerbegrip is bedacht om te voorkomen dat ongehuwd samenwonenden met (een) kind(eren) uit een eerdere relatie in samengestelde gezinnen, dubbele fiscale voordelen zouden krijgen. Maar onder de nieuwe definitie blijkt uiteindelijk een veel grotere groep te vallen dan bedoeld.

Alleenstaande ouders die door andere omstandigheden dan het bewust stichten van een nieuw gezin met andere volwassenen zijn gaan wonen, worden financieel hard getroffen. Het betreft meestal alleenstaanden die uit een scheiding of huiselijk-geweld-situatie komen. Zij vinden opvang op eigen kracht en/of in hun eigen netwerk, maar ze verliezen vervolgens de toeslagen die zij ontvangen voor hun kinderen en een deel van hun zorgtoeslag. Daarmee raken ze een groot deel van hun noodzakelijke inkomen kwijt. Aangezien bij de andere meerderjarige inwoner(s) geen sprake is van een onderhoudsplicht, kunnen deze alleenstaande ouders het verliezen van toeslagen nergens aanvechten c.q. compenseren.

2) Tegelijkertijd leidt het strengere toeslagpartnerbegrip tot problemen bij mensen die getrouwd zijn maar die (noodgedwongen) niet (kunnen) samenwonen. Het gehuwd zijn betekent dat er sprake is van toeslagpartnerschap met alle gevolgen van dien. Mensen komen in de problemen doordat ze nog gekoppeld zijn aan een partner, terwijl deze geen (financiële) bijdrage meer levert aan het gezin.

Aanbevelingen:
– Verwijs in de Wet IB 2001 en in de Awir nadrukkelijk naar de Hardheidsclausule van art 63 AWR voor gevallen waarin geen sprake is van een samengesteld gezin of voor gehuwden die noodgedwongen moeten leven als waren zij niet gehuwd.
– Wijzig artikel 1 lid sub e van de Awir en art 1 lid 2 aanhef sub e Wet IB 2001.
– Maak het ook voor gehuwden mogelijk om niet meer als toeslagpartner aangemerkt te worden op het moment dat een van de partners opgenomen wordt in een verpleeghuis.
– Partners in het buitenland die niet als kwalificerend belastingplichtigen kunnen worden aangemerkt moeten worden opgenomen in de uitzonderingen van het partnerschapbegrip.

U vindt het rapport op de website van Sociaal Werk Nederland.

 

Recente berichten

X