Contact

Crisisdienst

Gemeentelijke herindelingen

Gemeentelijke herindelingen

Home » Nieuws

Gemeentelijke herindelingen
Op dit moment vindt een herindeling plaats van een aantal gemeenten in ons werkgebied en ontstaan de volgende nieuwe gemeenten: Vijfheerenlanden en Molenlanden. Voor onze dienstverlening in deze gemeenten heeft dit geen gevolgen.

De gemeente Lingewaal zal op 1 januari 2019 opgaan in de gemeente West Betuwe. In goed overleg met de gemeente hebben we besloten onze dienstverlening vanuit Vivenz te beëindigen. Het is aan de nieuwe gemeente om daar verder invulling aan te geven en voor meer informatie daarover verwijzen we naar de gemeentelijke website.

https://www.lingewaal.nl/fusiegnl/vragen-over-zorg-en-ondersteuning_43067/

 

In 2019 bedienen we als Vivenz dus de inwoners  in 13 gemeenten in plaats van de huidige 17.

Meest recente berichten

Vivenz gaat op voor Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Vivenz gaat op voor Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Home » Nieuws

Vivenz heeft zijn interne audits afgerond en is klaar om in december op te gaan voor Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Met dit Kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

Meest recente berichten

Plezier op School

Plezier op School

Home » Nieuws

voor kinderen in
Drechtsteden, Hoeksche Waard, Alblasserwaard en Vijfherenlanden.

Sommige kinderen hebben het moeilijk op de basisschool. Ze worden gepest, afgewezen, zijn angstig of onhandig in het contact met anderen. De overgang naar het voorgezet onderwijs is voor alle kinderen spannend. Maar voor deze specifieke groep kinderen helemaal! Ze zijn vaak bang dat ze op de nieuwe school ook weer gepest of buitengesloten worden. Speciaal voor deze kinderen is de cursus Plezier op School ontwikkeld. Zodat ze met meer zelfvertrouwen aan het voorgezet onderwijs beginnen!

Plezier op School: wat houdt het in?

In de cursus werken kinderen  aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. Dit gebeurt op een speelse en ontspannen manier. Kinderen  oefenen met contact leggen met andere kinderen en opkomen voor zichzelf. Ook wordt aandacht besteed aan positief denken en houding, oogcontact en stemgebruik. Tijdens de cursus worden kinderen  voorbereid op de eerste schooldag op het voorgezet onderwijs.

Een belangrijke meerwaarde van de cursus is dat kinderen  ervaren dat ze niet alleen zijn maar dat anderen ook dit soort problemen hebben. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die meedoen aan Plezier op School op het voorgezet onderwijs minder sociaal angstig zijn en minder worden gepest.

Voor wie?

Plezier op School is voor aanstaande brugklassers die op de basisschool moeite hebben met het maken van vriendjes, gepest worden of angstig zijn in het sociale contact.

Wanneer?

De cursus vindt plaats op twee aaneengesloten dagen in de laatste week van de zomervakantie.  Week 34, 20-24 augustus.  Zes weken na afloop van de cursus is nog een terugkombijeenkomst van anderhalf uur.

Locatie

De cursus vindt plaats op een school voor voorgezet onderwijs in de regio.
Dordrecht, Leerdam en Oud Beijerland

Door wie?

De cursus wordt gegeven door twee maatschappelijk werkers. Na aanmelding worden deelnemers samen met hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de trainers van de cursus.

Kosten? Deelnemen aan Plezier op School  is gratis.

Aanmelding:

Wilt u uw kind aanmelden bel dan met Vivenz: 088 -1237000. Ook kunt u zich aanmelden via de website of via groepswerk@vivenz.nl o.v.v. POS.

Plezier op school is onderdeel van het regionale programma mentale weerbaarheid. Hierin werken Vivenz en de Dienst Gezondheid en Jeugd samen.

Meest recente berichten

Achter de horizon stopt per 1 juli 2018

Achter de horizon stopt per 1 juli 2018

Home » Nieuws

Per 1 juli 2018 gaat de inloopgroep ‘Achter de Horizon’, voor mensen die een dierbare verloren zijn, stoppen. In de groep staan ontmoeting, herkenning, steun en het verstrekken van informatie en warme aandacht centraal.Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een dergelijk initiatief op andere wijze wordt voortgezet. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen zodat wij met u mee kunnen denken voor een alternatief.

Meest recente berichten

Samenwerking bij huiselijk geweld

Op 26 februari 2018 hebben de Alliantiepartijen (Vivenz, Careyn, Enver, St. Jeugdteams en MEE Plus) het Convenant Samenwerkingsafspraken bij (vermoeden van) Huiselijk geweld/Kindermishandeling voor Veilig Thuis ZHZ en het Sociaal Wijkteam Dordrecht ondertekend.

X