Contact

Crisisdienst

Energietoeslag aanvragen

Energietoeslag aanvragen

Heeft u een laag inkomen? Vraag energietoeslag aan!

 

Home » Nieuws

Heeft u een laag inkomen? Vraag energietoeslag aan!

De prijzen van energie zijn de laatste maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens meer kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt daarom in 2022 voor iedereen de energiebelasting. Huishoudens met een laag inkomen hebben daarnaast recht op een eenmalige energietoeslag.

De uitkering van deze energietoeslag verloopt via de gemeente. De Sociale Dienst Drechtsteden voert dit uit namens de gemeente Dordrecht.

Voor wie en hoeveel?
De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. De hoogte van de energietoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen:

  • Bij een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is de energietoeslag €800,-
  • Bij een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum is de energietoeslag €600,-.

In onderstaand schema ziet u wat de hoogte is van een inkomen op 120% en 130% van het minimum inkomen. Het gaat hier om het bruto inkomen per maand, inclusief (vakantie)toeslag.

Leefvorm

 tot 120%

  tot 130%

U bent alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.310,05

€ 1.419,22

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.871,50

€ 2.027,45

U bent alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.455,67

€ 1.576,98

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 1.971,05

€ 2.135,30

Wanneer en hoe aanvragen?
Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen of voor wie de gemeentebelastingen in 2022 zijn kwijtgescholden, hebben de eenmalige energietoeslag inmiddels ontvangen. Andere huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf 19 april 2022 een aanvraag doen op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Meer weten over de eenmalige energietoeslag?
Op de website www.socialedienstdrechtsteden.nl vindt u uitgebreide informatie over de regeling.

Training tot ervaringswerker

Training tot ervaringswerker

Training tot ervaringswerker

 

Home » Nieuws

Inwoners van Vijfheerenlanden die een moeilijke periode gekend hebben door bijvoorbeeld (psychisch) ziek zijn, een echtscheiding of verlies kunnen hun ervaringen met het herstellen hiervan inzetten voor anderen. De gemeente Vijfheerenlanden organiseert samen met De Sociale Basis hiervoor een training.

WAT IS HET DOEL VAN DEZE TRAINING?
De weg van herstel is er één van vallen en opstaan. Voor ieder mens verloopt dit proces anders. Tijdens het herstelproces ontwikkel je een eigen deskundigheid over je leven. Je leert wat wel en niet kan, wat je nodig hebt op verschillende momenten en hoe je je staande houdt in het leven. Deze persoonlijke deskundigheid kun je inzetten voor een ander. Op welke manier en waar dat kan,
leer je in de training.

VOOR WIE IS HET BEDOELD?
Inwoners (21+) uit de gemeente Vijfheerenlanden, die zover gegroeid zijn dat zij hun (herstel)ervaring in willen en kunnen zetten voor anderen.

WAT HOUDT DE TRAINING IN?
Samen met de groep ga je aan de slag met je eigen ervaringen en herstelverhaal. Je leert van elkaar en je krijgt meer inzicht in de manier waarop je jouw ervaring kunt inzetten om anderen te helpen. Tijdens de training worden de volgende onderdelen behandeld:
• Persoonlijke vorming tot ervaringswerker
• Sociale vaardigheden
• De rol van een ervaringswerker

WAAR EN WANNEER?
Startbijeenkomst op dinsdag 22 maart 2022. In totaal 14 bijeenkomsten tot en met 28 juni (1x niet i.v.m. de meivakantie). Alle bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 12.30 uur. Locatie: Wijkcentrum Westend, P M van Gentstraat 20, 4142 BM Leerdam.

WAT VERDER BELANGRIJK IS OM TE WETEN
– De training wordt gegeven door een trainer van de Sociale Basis en een
ervaringswerker.
– Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.
– De groep bestaat uit minimaal 6 tot maximaal 8 volwassenen.
– Aan de training gaat een intakegesprek vooraf waarin we jouw verwachtingen
bespreken en waar gekeken wordt of de training geschikt is voor jou.
– Je bent dusdanig hersteld dat je je eigen proces kan overstijgen.
– Je bent bereid gemiddeld een dagdeel per week aan huiswerk te besteden.
– Bij goed gevolg ontvang je een certificaat.

Na de training kun je op vrijwillige basis gekoppeld worden aan iemand met een hulpvraag, een MBO of HBO opleiding tot ervaringsdeskundige volgen of als co-trainer aansluiten bij een van onze trainingen.

AANMELDEN
Wil je je aanmelden of nog meer informatie krijgen, stuur dan een e-mail naar Renske Boog van afdeling Ervaringsdeskundigheid: renske.boog@vivenz.nl of bel 06 – 11 00 10 81

Training ‘Staan in je kracht’

Training ‘Staan in je kracht’

Training ‘Staan in je kracht’

 

Home » Nieuws

Iedereen bezit van nature eigen kracht. Hoe leer je die van jou kennen of hoe pak je die weer op na een moeilijk periode? Aan de hand van theorie- en praktijklessen, invuloefeningen, groepsgesprekken en zelfreflectie krijg je handvatten aangereikt om steeds meer in je eigen kracht te komen staan.

Praktische training in kleine groep
‘Staan in je kracht’ is vooral een heel praktische training, gericht op je eigen situatie. Het is een groepstraining voor 8 tot 10 deelnemers. Je krijgt ook huiswerkopdrachten die tijdens de bijeenkomsten besproken worden. Ervaringen uitwisselen met anderen heeft een positief effect op jouw proces. De 8 bijeenkomsten worden gegeven door een professionele trainer van De Sociale Basis in samenwerking met een ervaringswerker.

Waar en wanneer
Na het succes en vele aanmeldingen bij de eerdere trainingen, willen we de training starten op woensdag 9 maart van 9:30-12:00 uur. De andere cursusdagen zijn: 16, 23, 30 maart/6, 13, 20 april/4 mei 2022. Aanmelden kan tot 4 maart.
Locatie in Ottoland: Achter het Regthuis (A-even 94).
Voor meer informatie of je aanmelden
Stuur een e-mail naar renske.boog@vivenz.nl of bel: 06 – 11 00 10 81

Training ervaringswerker voor inwoners Molenlanden

Training ervaringswerker voor inwoners Molenlanden

Inwoners van Molenlanden die een moeilijke periode gekend hebben door bijvoorbeeld (psychisch) ziek zijn, een echtscheiding of verlies kunnen hun ervaringen met het herstellen hiervan inzetten voor anderen. Als ervaringswerker. De training hiervoor, georganiseerd door gemeente Molenlanden in samenwerking met team Ervaringsdeskundigheid van MEE-Vivenz, begint woensdag 15 september. In 14 weken krijgen deelnemers inzicht in hoe zij hun (herstel)ervaring in willen en kunnen zetten voor anderen.

In een groep van maximaal tien personen gaan deelnemers aan de slag met hun eigen ervaringen en herstelverhaal. Hoe zij hun deskundigheid willen inzetten voor een ander bepalen zij zelf. ‘De weg van herstel is er één van vallen en opstaan’, zegt trainer Renske Boog van MEE-Vivenz. ‘En is voor iedereen anders. Tijdens het herstelproces ontwikkel je een eigen deskundigheid over je leven. Je leert wat wel en niet kan, wat je nodig hebt op verschillende momenten en hoe je je dus staande houdt in het leven. Deze persoonlijke deskundigheid kun je inzetten voor een ander. Op welke manier dat kan, vertellen we in de training.’

Leven vorm en inhoud geven

Wel benadrukt Renske dat het belangrijk is dat deelnemers hun leven op dit moment weer vorm en inhoud geven. ‘Zodat zij al goed inzicht hebben in wat voor hen wel of niet heeft geholpen in het proces van verwerken. Zodra zij dat weten, kunnen zij anderen het beste helpen en ondersteunen.’ Voorafgaand aan de training vindt met iedere deelnemer altijd een intake plaats. ‘Om onder andere te bespreken wat hun verwachtingen en wensen zijn en of de training voor hen geschikt is.’ Na de training ontvangen deelnemers een certificaat en kunnen zij onder andere op vrijwillige basis gekoppeld worden aan iemand uit gemeente Molenlanden met een hulpvraag, een MBO- of HBO-opleiding tot ervaringsdeskundige volgen of als co-trainer aansluiten bij één van de trainingen.

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats vanaf woensdag 15 september van 9.30 tot 12.30 uur in Huis van de Waard in Ottoland. Aanmelden kan tot en met vrijdag 3 september via Renske Boog: 06 – 11 00 10 81 of renske.boog@vivenz.nl. Deelname is gratis.

YouTube kanaal van Servanda sociaal werk groot succes!

YouTube kanaal van Servanda sociaal werk groot succes!

Servanda sociaal werk in Hardinxveld-Giessendam heeft sinds kort een eigen YouTube kanaal, waar zij een veelzijdig digitaal programma heeft gemaakt. Inmiddels staan er al diverse workshops voor u klaar, zoals “werken met mijn netwerk”, “Grenzen stellen”, “In 7 stappen naar meer rust” en “Inzicht in je inkomsten en uitgaven”.

Voor rust en natuurliefhebbers zijn er online wandelingen door diverse natuurgebieden.

Sportcoach Maarten Hendrickx ontwikkelde beweegsessies voor de beginnende en gevorderde sporter. Ideaal voor thuiswerkers, die nu niet naar de sportschool kunnen.

De komende weken volgen er nieuwe workshops, presentaties, beweegsessies en digitale wandelingen. Blijf ons dus volgen!

De workshops, wandelingen en beweegsessies zijn voor iedereen gratis te volgen via het You Tube kanaal van Servanda sociaal werk. Hiervoor gaat u naar de website: www.servanda.nl, klik in de linkerbovenhoek op het rode icoontje en u kunt uw keuze maken. Of ga direct naar Servanda Live – YouTube

X