Contact

Crisisdienst

Klachtenregeling

Home » Bestuur & organisatie » Klachtenregeling

Vivenz probeert haar hulp en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. We hopen dat u ons daarover informeert, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit geeft ons de mogelijkheid om, daar waar nodig, onze werkwijze aan te passen en te verbeteren.

Heeft u een klacht?

Bespreek uw klacht met de betrokken medewerker. Een dergelijk gesprek kan vaak al tot verheldering en een oplossing voor uw klacht leiden. Onze medewerkers zullen proberen om samen met u tot een oplossing van uw klacht te komen.

Schriftelijk indienen van uw klacht bij de bestuurder van Vivenz

Wanneer u samen met de betrokken medewerker niet tot een oplossing komt, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan onze bestuurder. U ontvangt dan binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging met informatie over de verdere gang van zaken. De bestuurder zal de verantwoordelijk manager vragen om contact met u op te nemen, om samen met u een oplossing voor uw klacht te vinden. Contactgegevens bestuurder: Mevrouw A. Verkade-Bosma, Langeweg 340, 3331 LZ Zwijndrecht. E: info@vivenz.nl

Externe klachtencommissie

Wanneer het contact met de manager niet tot het door u gewenste resultaat leidt, dan kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie. De leden van deze klachtencommissie hebben geen relatie met Vivenz en zullen uw klacht onafhankelijk beoordelen. U kunt uw klacht indienen bij de secretaris van de klachtencommissie: De heer T. Appel Krokusstraat 47 2015 AE Haarlem T: 06 21 89 20 58 E: tonappel@telfort.nlDe klachtencommissie zal op korte termijn een uitspraak doen over uw klacht en dit oordeel voorleggen aan de bestuurder van Vivenz. De bestuurder zal dit oordeel als zwaarwegend advies meenemen in de verdere besluitvorming. Het besluit van de bestuurder wordt duidelijk gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan de klager, de klachtencommissie en alle andere betrokken medewerkers van Vivenz.

Klachtenreglement en vragen

Indien u nog vragen heeft over de procedure, of als u een kopie wilt van het volledige klachtenreglement, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Vivenz. T: 088 123 7000 E: info@vivenz.nl

X