Contact

Crisisdienst

Plezier op School

Plezier op School

Plezier op School

Home » Archieven voor januari 2019

voor kinderen in
Drechtsteden, Hoeksche Waard, Alblasserwaard en Vijfherenlanden.

Sommige kinderen hebben het moeilijk op de basisschool. Ze worden gepest, afgewezen, zijn angstig of onhandig in het contact met anderen. De overgang naar het voorgezet onderwijs is voor alle kinderen spannend. Maar voor deze specifieke groep kinderen helemaal! Ze zijn vaak bang dat ze op de nieuwe school ook weer gepest of buitengesloten worden. Speciaal voor deze kinderen is de cursus Plezier op School ontwikkeld. Zodat ze met meer zelfvertrouwen aan het voorgezet onderwijs beginnen!

Plezier op School: wat houdt het in?

In de cursus werken kinderen  aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. Dit gebeurt op een speelse en ontspannen manier. Kinderen  oefenen met contact leggen met andere kinderen en opkomen voor zichzelf. Ook wordt aandacht besteed aan positief denken en houding, oogcontact en stemgebruik. Tijdens de cursus worden kinderen  voorbereid op de eerste schooldag op het voorgezet onderwijs.

Een belangrijke meerwaarde van de cursus is dat kinderen  ervaren dat ze niet alleen zijn maar dat anderen ook dit soort problemen hebben. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die meedoen aan Plezier op School op het voorgezet onderwijs minder sociaal angstig zijn en minder worden gepest.

Voor wie?

Plezier op School is voor aanstaande brugklassers die op de basisschool moeite hebben met het maken van vriendjes, gepest worden of angstig zijn in het sociale contact.

Wanneer?

De cursus vindt plaats op twee aaneengesloten dagen in de laatste week van de zomervakantie. Zes weken na afloop van de cursus is nog een terugkombijeenkomst van anderhalf uur.

Locatie

De cursus vindt plaats: Oud Beijerland, Dordrecht en Gorinchem.

Door wie?

De cursus wordt gegeven door twee maatschappelijk werkers. Na aanmelding worden deelnemers samen met hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de trainers van de cursus.

Kosten? Deelnemen aan Plezier op School  is gratis.

Aanmelding:

Wilt u uw kind aanmelden bel dan met Vivenz: 088 -1237000. Ook kunt u zich aanmelden via de website of via groepswerk@vivenz.nl o.v.v. POS.

Plezier op school is onderdeel van het regionale programma mentale weerbaarheid. Hierin werken Vivenz en de Dienst Gezondheid en Jeugd samen.

Onze collega Annemieke van der Pol genomineerd voor Sociaal Werker van het jaar!

Onze collega Annemieke van der Pol genomineerd voor Sociaal Werker van het jaar!

Nominatie Sociaal Werker 2019!

Home » Archieven voor januari 2019

Maak kennis met Annemieke van der Pol. Haar passie in het vak gaf haar een nominatie voor de Sociaal Werker van 2019!

#Trots #Dietaartwasgoedtedoen!

Vernieuwd Sociaal Team voor inwoners Gorinchem

Vernieuwd Sociaal Team voor inwoners Gorinchem

Vernieuwd Sociaal Team voor inwoners Gorinchem

Home » Archieven voor januari 2019

Een goed bereikbaar en optimaal werkend sociaal team voor alle inwoners van de gemeente Gorinchem van 0 tot 100+ jaar. De samenwerking hiervoor van betrokken partners Vivenz, MEE Plus, Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, Avres en gemeente Gorinchem werd dinsdag 15 januari opnieuw bekrachtigd.

Wethouder Eelke Kraaijeveld is blij: “We zetten hiermee de volgende stap om onze inwoners nog beter te kunnen helpen en ondersteunen. Via één toegang is het mogelijk aan te kloppen als je er zelf even niet meer uitkomt. En je hebt als inwoner één aanspreekpunt die jou direct verder helpt of een vinger aan de pols houdt. Dat is fijn, want je wilt als inwoner niet van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar het gevoel hebben dat je met de juiste persoon spreekt. Met de vorming van één nieuw sociaal team zijn we nog beter in staat dit mogelijk te maken.

Samenwerking
Het Sociaal Team Gorinchem bestaat uit medewerkers met verschillende achtergronden en met elk hun eigen kennis en ervaring. Denk aan ouderenadviseurs, cliëntondersteuners, schuldhulpverleners, jeugdprofessionals, maatschappelijke werkers en wijkverpleegkundigen. Ook hebben zij goed contact met andere hulpverleners en zorginstanties in Gorinchem, zoals huisartsen, scholen, politie en woningbouwcorporaties en partijen zoals Jongerenwerk, vrijwilligersorganisaties en cliëntenraden. “Laagdrempelige sociale hulpverlening onder één dak is pure winst voor inwoners die even ‘klem’ zitten. De korte lijnen en het bundelen van expertise maakt dat we vanuit die basis de inwoners nog beter van dienst kunnen zijn”, aldus Anke Verkade bestuurder van Vivenz.

Ondersteuning
Het Sociaal Team biedt ondersteuning en hulp in heel brede zin onder andere bij opvoedvragen, echtscheidingsproblematiek, sociale vaardigheden, vragen rondom gedrag of problemen thuis en/of op school, huiselijk geweld, eenzaamheid, overbelasting (mantelzorg), licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek. An Theunissen bestuurder van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid: “Samen met de inwoner en zijn netwerk kijken we wat de best passende hulp is. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Samenwerken met partners in het sociale team stelt ons in staat om gezinnen waar bijvoorbeeld meerdere hulpvragen spelen te kunnen ondersteunen vanuit één plan.

Eén sociaal team
Nadat de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet, zijn in veel gemeenten Jeugdteams en Sociale Teams ontstaan. Met daarnaast nog andere organisaties voor zorg en ondersteuning. Zo ook in Gorinchem. Met de nieuwe samenwerking is daar verandering in gekomen. Vanaf dit moment is er één Sociaal Team voor alle inwoners in Gorinchem van 0 tot 100+ jaar oud. “En die samenwerking met alle partners heeft al zijn vruchten afgeworpen, zeker op het gebied van preventie en vroeg signalering”, aldus directeur Saar Spanjaard van Avres.

Bestuurder Michiel van der Vlies van MEE Plus: “Het is mooi dat we op deze manier de inwoners van Gorinchem beter kunnen helpen. Goed dat de gemeente hier samen met de partners het voortouw in neemt.”

Contact met het Sociaal Team
Voor inwoners is het Sociaal Team op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur via telefoonnummer (088) 892 88 93.
Buiten kantoortijden voor crisissen via 0800-1471.

X