Contact

Crisisdienst

INZET078! start als vrijwilligersorganisatie in Dordrecht

Home » Nieuws » INZET078! start als vrijwilligersorganisatie in Dordrecht

Per 1 juli a.s. ondersteunt INZET078! de inwoners van Dordrecht die zich vrijwillig in willen zetten voor een ander, voor de stad of voor organisaties en initiatieven die dit nodig hebben. We verbinden partijen en matchen vraag en aanbod.

INZET078! wordt gevormd door een organisatienetwerk bestaande uit ContourdeTwern, MEE Plus, Vivenz, Bibliotheek AanZet, Stichting Anders en MBO Drechtsteden. Wij zijn erg blij met het vertrouwen dat de gemeente Dordrecht in ons stelt. Wij starten direct met de voorbereiding, zodat we op 1 juli a.s. daadwerkelijk aan de slag kunnen.

INZET078! gaat uit van de kracht van mensen en van de overtuiging dat een ieder op zijn of haar unieke wijze een bijdrage kan leveren aan Dordrecht. Wij staan voor een inclusieve samenleving, met oog voor aansluiting bij de leefwereld en de talenten en interesses van alle inwoners.

Eind juni lichten we in een gezamenlijke persconferentie met de gemeente Dordrecht onze plannen en aanpak toe. We verheugen ons op de samenwerking met inwoners, andere betrokken partijen in Dordrecht en met de gemeente Dordrecht.

Recente berichten

X