Contact

Crisisdienst

Heeft u een laag inkomen? Vraag energietoeslag aan!

 

Home » Nieuws » Energietoeslag aanvragen

Heeft u een laag inkomen? Vraag energietoeslag aan!

De prijzen van energie zijn de laatste maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens meer kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt daarom in 2022 voor iedereen de energiebelasting. Huishoudens met een laag inkomen hebben daarnaast recht op een eenmalige energietoeslag.

De uitkering van deze energietoeslag verloopt via de gemeente. De Sociale Dienst Drechtsteden voert dit uit namens de gemeente Dordrecht.

Voor wie en hoeveel?
De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. De hoogte van de energietoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen:

  • Bij een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is de energietoeslag €800,-
  • Bij een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum is de energietoeslag €600,-.

In onderstaand schema ziet u wat de hoogte is van een inkomen op 120% en 130% van het minimum inkomen. Het gaat hier om het bruto inkomen per maand, inclusief (vakantie)toeslag.

Leefvorm

 tot 120%

  tot 130%

U bent alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.310,05

€ 1.419,22

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.871,50

€ 2.027,45

U bent alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.455,67

€ 1.576,98

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 1.971,05

€ 2.135,30

Wanneer en hoe aanvragen?
Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen of voor wie de gemeentebelastingen in 2022 zijn kwijtgescholden, hebben de eenmalige energietoeslag inmiddels ontvangen. Andere huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf 19 april 2022 een aanvraag doen op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Meer weten over de eenmalige energietoeslag?
Op de website www.socialedienstdrechtsteden.nl vindt u uitgebreide informatie over de regeling.

X