Contact

Crisisdienst

Training tot ervaringswerker

 

Home » Nieuws » Training tot ervaringswerker

Inwoners van Vijfheerenlanden die een moeilijke periode gekend hebben door bijvoorbeeld (psychisch) ziek zijn, een echtscheiding of verlies kunnen hun ervaringen met het herstellen hiervan inzetten voor anderen. De gemeente Vijfheerenlanden organiseert samen met De Sociale Basis hiervoor een training.

WAT IS HET DOEL VAN DEZE TRAINING?
De weg van herstel is er één van vallen en opstaan. Voor ieder mens verloopt dit proces anders. Tijdens het herstelproces ontwikkel je een eigen deskundigheid over je leven. Je leert wat wel en niet kan, wat je nodig hebt op verschillende momenten en hoe je je staande houdt in het leven. Deze persoonlijke deskundigheid kun je inzetten voor een ander. Op welke manier en waar dat kan,
leer je in de training.

VOOR WIE IS HET BEDOELD?
Inwoners (21+) uit de gemeente Vijfheerenlanden, die zover gegroeid zijn dat zij hun (herstel)ervaring in willen en kunnen zetten voor anderen.

WAT HOUDT DE TRAINING IN?
Samen met de groep ga je aan de slag met je eigen ervaringen en herstelverhaal. Je leert van elkaar en je krijgt meer inzicht in de manier waarop je jouw ervaring kunt inzetten om anderen te helpen. Tijdens de training worden de volgende onderdelen behandeld:
• Persoonlijke vorming tot ervaringswerker
• Sociale vaardigheden
• De rol van een ervaringswerker

WAAR EN WANNEER?
Startbijeenkomst op dinsdag 22 maart 2022. In totaal 14 bijeenkomsten tot en met 28 juni (1x niet i.v.m. de meivakantie). Alle bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 12.30 uur. Locatie: Wijkcentrum Westend, P M van Gentstraat 20, 4142 BM Leerdam.

WAT VERDER BELANGRIJK IS OM TE WETEN
– De training wordt gegeven door een trainer van de Sociale Basis en een
ervaringswerker.
– Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.
– De groep bestaat uit minimaal 6 tot maximaal 8 volwassenen.
– Aan de training gaat een intakegesprek vooraf waarin we jouw verwachtingen
bespreken en waar gekeken wordt of de training geschikt is voor jou.
– Je bent dusdanig hersteld dat je je eigen proces kan overstijgen.
– Je bent bereid gemiddeld een dagdeel per week aan huiswerk te besteden.
– Bij goed gevolg ontvang je een certificaat.

Na de training kun je op vrijwillige basis gekoppeld worden aan iemand met een hulpvraag, een MBO of HBO opleiding tot ervaringsdeskundige volgen of als co-trainer aansluiten bij een van onze trainingen.

AANMELDEN
Wil je je aanmelden of nog meer informatie krijgen, stuur dan een e-mail naar Renske Boog van afdeling Ervaringsdeskundigheid: renske.boog@vivenz.nl of bel 06 – 11 00 10 81

X