Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in de gemeentes Albrandswaard, Barendrecht, Comstrijen, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Oud-Beijerland, Ridderkerk en Zwijndrecht. Je kunt bij ons terecht voor professionele (kortdurende) hulp- en dienstverlening bij problemen op het gebied van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren.

Vivenz onderscheidt zich door zich met visie en daadkracht in te zetten voor de kwetsbare burgers. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren zijn drie van de kernwaarden die wij daarbij voor ogen houden.

SteljevraagStel direct je vraag

Check je welzijn Financiële test eenzaamheidstest-nwEenzaamheidstest Assertiviteitstest
hulpbij
Hulp bij…
Checkjewelzijn
Mijn Doelen Stellen
chat
Chatbegeleiding
Training
Trainingen


Vivenz biedt gra­tis* pro­fes­si­o­ne­le hulp­ver­le­ning. Wij hel­pen je (on­li­ne) je pro­ble­men op een rij te zet­ten en ge­ven je ad­vies. Als je je vraag online stelt krijg je bin­nen één werk­dag ant­woord!

* voor de inwoners van het werkgebied van Vivenz

Vivenz op Twitter