Contact

Crisisdienst

INZET078!: waar staan we?

INZET078!: waar staan we?

Vivenz werkt in Dordrecht op vrijwilligersvlak binnen organisatienetwerk INZET078!, een initiatief van ContourdeTwern, Vivenz, MEE Plus, de Bibliotheek AanZet, Stichting ANDERS en MBO Drechtsteden.

Stand van zaken
Eind mei publiceerde de gemeente Dordrecht een persbericht over INZET078!, dat op maandag 1 juli officieel gestart is. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd? Met dit bericht praten we je graag bij!
We hebben een INZET078!-team samengesteld. Dit nieuwe, bevlogen team bestaat naast vertegenwoordiging vanuit het management en ondersteunende diensten, zoals communicatie, uit nieuw aangestelde vrijwilligerscoördinatoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers binnen en buiten de organisatie, en zij zullen de inzet van vrijwilligers in goede banen leiden.

Op dit moment werkt het INZET078!-team o.a. aan een nieuwe huisstijl en website. Verder zijn we druk met het bijpraten van vrijwilligers en andere stakeholders, die we bij onze plannen betrekken.

Over INZET078!
INZET078! gaat uit van de kracht van mensen en van de overtuiging dat een ieder op zijn of haar unieke wijze een bijdrage kan leveren aan Dordrecht. INZET078! staat voor een inclusieve samenleving, met oog voor aansluiting bij de leefwereld, talenten en interesses van alle inwoners.

Meer weten?
Neem bij vragen over INZET078! contact op met info@inzet078.nl en/of bel Frank Horemans, adviseur/bemiddelaar INZET078!, op T 06 52869533.

Plezier op School

Plezier op School

Plezier op School

Home » Archieven voor admin

voor kinderen in
Drechtsteden, Hoeksche Waard, Alblasserwaard en Vijfherenlanden.

Sommige kinderen hebben het moeilijk op de basisschool. Ze worden gepest, afgewezen, zijn angstig of onhandig in het contact met anderen. De overgang naar het voorgezet onderwijs is voor alle kinderen spannend. Maar voor deze specifieke groep kinderen helemaal! Ze zijn vaak bang dat ze op de nieuwe school ook weer gepest of buitengesloten worden. Speciaal voor deze kinderen is de cursus Plezier op School ontwikkeld. Zodat ze met meer zelfvertrouwen aan het voorgezet onderwijs beginnen!

Plezier op School: wat houdt het in?

In de cursus werken kinderen  aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. Dit gebeurt op een speelse en ontspannen manier. Kinderen  oefenen met contact leggen met andere kinderen en opkomen voor zichzelf. Ook wordt aandacht besteed aan positief denken en houding, oogcontact en stemgebruik. Tijdens de cursus worden kinderen  voorbereid op de eerste schooldag op het voorgezet onderwijs.

Een belangrijke meerwaarde van de cursus is dat kinderen  ervaren dat ze niet alleen zijn maar dat anderen ook dit soort problemen hebben. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die meedoen aan Plezier op School op het voorgezet onderwijs minder sociaal angstig zijn en minder worden gepest.

Voor wie?

Plezier op School is voor aanstaande brugklassers die op de basisschool moeite hebben met het maken van vriendjes, gepest worden of angstig zijn in het sociale contact.

Wanneer?

De cursus vindt plaats op twee aaneengesloten dagen in de laatste week van de zomervakantie. Zes weken na afloop van de cursus is nog een terugkombijeenkomst van anderhalf uur.

Locatie

De cursus vindt plaats: Oud Beijerland, Dordrecht en Gorinchem.

Door wie?

De cursus wordt gegeven door twee maatschappelijk werkers. Na aanmelding worden deelnemers samen met hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de trainers van de cursus.

Kosten? Deelnemen aan Plezier op School  is gratis.

Aanmelding:

Wilt u uw kind aanmelden bel dan met Vivenz: 088 -1237000. Ook kunt u zich aanmelden via de website of via groepswerk@vivenz.nl o.v.v. POS.

Plezier op school is onderdeel van het regionale programma mentale weerbaarheid. Hierin werken Vivenz en de Dienst Gezondheid en Jeugd samen.

Achter de horizon stopt per 1 juli 2018

Achter de horizon stopt per 1 juli 2018

Home » Archieven voor admin

Per 1 juli 2018 gaat de inloopgroep ‘Achter de Horizon’, voor mensen die een dierbare verloren zijn, stoppen. In de groep staan ontmoeting, herkenning, steun en het verstrekken van informatie en warme aandacht centraal.Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een dergelijk initiatief op andere wijze wordt voortgezet. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen zodat wij met u mee kunnen denken voor een alternatief.

Samenwerking bij huiselijk geweld

Op 26 februari 2018 hebben de Alliantiepartijen (Vivenz, Careyn, Enver, St. Jeugdteams en MEE Plus) het Convenant Samenwerkingsafspraken bij (vermoeden van) Huiselijk geweld/Kindermishandeling voor Veilig Thuis ZHZ en het Sociaal Wijkteam Dordrecht ondertekend.

Sociaal domein en de rol van sociale technologie

Vijf jaar Vivenz

Op 8 februari jl. organiseerden wij, in het kader van ons vijf jarig bestaan, een bijeenkomst over ‘de mogelijke rol van sociale technologie in het sociaal domein’. Meer dan 60 aanwezigen waren er die middag bij. Onderstaand de presentaties en mocht u interesse hebben, kunt u altijd met ons contact zoeken. Als Vivenz zijn we sinds 2005 al actief op dit terrein en denken graag mee hoe dit lokaal vorm te geven.


Algemene inleiding: Anke Verkade-Bosma / Jerry Fortuin
praktijksessie 1 – Quli
praktijksessie 2 – Ozo Verbindzorg
praktijksessie 3 – Mijn Vivenz
praktijksessie 4 – Wereld van de digibeten
praktijksessie 5 – Jouw omgeving

Wij danken u allen voor uw interesse en hopen u een volgende keer weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Anke Verkade-Bosma
Bestuurder Vivenz

X