Contact

Crisisdienst

Crisisdienst

Home » Diensten » Crisisdienst

U kunt ’s avonds, ’s nachts of in het weekend te maken krijgen met een crisissituatie. Emoties kunnen zo heftig zijn, dat er behoefte is om direct met een hulpverlener te spreken. De professionele hulpverlener van de Crisisdienst kan u dan helpen.

Wat kan de Crisisdienst voor u betekenen?
Iemand die in crisis verkeert, is vaak hevig gespannen, verward of geëmotioneerd en heeft hulp nodig om weer grip op zijn situatie te krijgen. De oorzaak kan van buitenaf komen of uit de persoon zelf.

Onze medewerkers van de crisisdienst hebben uitgebreide kennis en ervaring met dit soort problemen en kunnen de juiste psychologische hulp, raad of praktische ondersteuning geven. Het doel is om u weer snel grip op uzelf en uw situatie te laten krijgen. Daarna kunnen de medewerkers u doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening, zoals Slachtofferhulp of het sociaal werk.

Bereikbaarheid Crisisdienst
De Crisisdienst is buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen bereikbaar onder telefoonnummer 0800 1471

Voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk verzorgt het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) de Crisisdienst.
Telefoonnummer 010 440 10 10.

Voor Lingewaal verzorgt STMR Tiel de Crisisdienst. Telefoonnummer: 0900-8433.
STMR is werkzaam in Rivierenland, de Betuwe, de Bommelerwaard en de gemeente Arnhem.

Enkele voorbeelden:

  • Relatieproblemen die escaleren;
  • Huiselijk geweld;
  • Onhoudbare spanning tussen ouders en kinderen;
  • Gevoelens van somberheid en uitzichtloosheid;
  • Een ingrijpende gebeurtenis, die kan leiden tot een ernstige emotionele crisis.
X