Contact

Crisisdienst

ANBI status

Home » Bestuur & organisatie » ANBI status

Contactgegevens
Vivenz Maatschappelijke Dienstverlening
Langeweg 340
3331 LZ Zwijndrecht
T: 088-1237000
E: info@vivenz.nl

Fiscaalnummer
RSIN/Fi-nummer 851663643

Bestuurssamenstelling
A. Bosma (bestuurder)
M. van der Vlies (bestuurder)

Beloningsbeleid
Vivenz hanteert voor haar werknemers CAO VVT en CAO Sociaal Werk. Wijzigingen in deze cao’s, inclusief loonindexatie, worden gevolgd. De functies van de medewerkers zijn beschreven en gewaardeerd/ingedeeld in groepen. Het bijbehorende salaris is te vinden in de CAO.

Doelstelling
De doelstelling van Vivenz treft u aan in de statuten, artikel 2.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording over 2019 vindt u in ons Jaardocument Vivenz 2019 en het financieel jaarverslag 2019

X