Contact

Crisisdienst

Vivenz Thuisbegeleiding

 

Waar kan thuisbegeleiding u mee helpen en ondersteunen?

 • De organisatie van uw huishouden
 • Problemen met de inkomensbesteding en administratie
 • Opvoedingsproblemen
 • Psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking
 • Een handicap, chronische ziekte of verslavingsproblematiek
 • (Relatie)problemen binnen of buiten het gezin
 • Stervensbegeleiding en rouwverwerking

 

Zo zelfstandig mogelijk met ondersteuning waar nodig

Door allerlei oorzaken lopen mensen, jong en oud tegen verschillende problemen aan in het leven. Moeilijkheden in de relatie, binnen het gezin, financieel, in de opvoeding of psychisch. Deze problemen, of een combinatie hiervan maken dat mensen soms niet zelfstandig verder kunnen.

Vivenz Thuisbegeleiding is er voor  u wanneer het even zelf niet lukt om het leven weer op de rails te krijgen. Wij zijn er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om op eigen kracht weer zelf verder te kunnen.

 

Eigen functioneren en relaties

Relatieproblemen, onverwachte gebeurtenissen, verlieservaringen, ziekte, uit de hand gelopen ruzies of huiselijk geweld, psychische problemen, eenzaamheid, overlast: in alle fasen van het leven kunnen mensen te maken krijgen met tal van problemen op persoonlijk of relationeel terrein die hun welbevinden en functioneren beïnvloeden. Soms lukt het niet deze problemen zelf of met hulp in eigen omgeving op te lossen.

Werk en Inkomen

Een huishouden voeren en geldzaken regelen en op orde houden. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Het kan beklemmend zijn om juist op die zaken geen grip meer te hebben. Ook werkloosheid kan gevolgen hebben voor geldzaken en huishoudelijke zaken.
Vivenz biedt praktische ondersteuning bij het op orde brengen van het huishouden en veel voorkomende financiële problemen.

Gezin en opvoeding

Er zijn allerlei kleine en grote vragen waarmee ouders of opvoeders te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld pesten, onzekerheid, gedragsproblemen (hyperactief, agressief, passief, teruggetrokken, enz.) Emotionele gebeurtenissen (zoals een inbraak, scheiding of overlijden van een naaste) maken op kinderen en jongeren vaak grote indruk en soms reageren ze daarop anders dan gedacht of verwacht.

Wie onze cliënten zijn? Het zijn mensen zoals u en ik!

Wie onze cliënten zijn? Het zijn mensen zoals u en ik die bij ons aankloppen met uiteenlopende problemen. Op deze pagina vertellen wij u het verhaal achter onze (voormalig) cliënten. Hun verhaal is er wellicht om u verder te helpen.  Om u een duwtje in de rug te geven om hulp te zoeken, en om te laten zien dat het iedereen kan overkomen.

Lees de verhalen van:

 • Mevrouw Yila (46)
 • De heer de Vries (58)
 • Jana (35)
 • Mustafa (22)

Hoe werken wij?

Wij worden ingezet door sociaal werkers of behandelaars, als aanvulling op het eigen behandel- of begeleidingsplan. Wij werken met hen samen in een ‘tandem constructie’. De thuisbegeleider maakt samen met u een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan maakt het niet alleen voor u inzichtelijk maar ook voor de thuisbegeleider en voor de aanvrager/ indicatiesteller hoe de ondersteuning verloopt en of de begeleidingsdoelen worden gehaald.  De intensiviteit en duur van de ondersteuning is afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen.

Achter de voordeur

Wij werken daar waar mensen het meeste zijn: thuis. In de eigen omgeving wordt het meestal al snel duidelijk wat er niet goed gaat. Onze ondersteuning is praktisch en gericht op samenwerking met onze cliënten. Wij activeren, ondersteunen en bieden structuur, zodat u zelf stappen voorwaarts zet. Of dit nu kleine of grote stappen zijn: Het uiteindelijke doel van onze begeleiding is het teweeg brengen van verandering, waarna u weer vertrouwen heeft in uzelf of in anderen.

Op eigen kracht vooruit

Door ondersteuning te bieden, helpen wij u bij het herstellen, behouden of vergroten van zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Dit komt omdat wij  u uw eigen keuzes laten maken en meer inzicht geven in uw eigen mogelijkheden.

Hoe vraag ik thuisbegeleiding aan?

Thuisbegeleiding valt per 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u of iemand namens u dit aanvragen via het Wijkteam van uw gemeente. Een consulent of iemand van het sociale wijkteam gaat dan een gesprek met u aan om te kijken welke ondersteuning u kunt gebruiken. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Wij adviseren u dit na te vragen bij uw gemeente.

Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Wij zullen u dan verder helpen.

Nieuws

Vernieuwd Sociaal Team voor inwoners Gorinchem

Vernieuwd Sociaal Team voor inwoners Gorinchem

Vernieuwd Sociaal Team voor inwoners Gorinchem Een goed bereikbaar en optimaal werkend sociaal team voor alle inwoners van de gemeente Gorinchem van 0 tot 100+ jaar. De samenwerking hiervoor van betrokken partners Vivenz, MEE Plus, Stichting...

Lees meer

Gemeentelijke herindelingen

Gemeentelijke herindelingen Gemeentelijke herindelingen Op dit moment vindt een herindeling plaats van een aantal gemeenten in ons werkgebied en ontstaan de volgende nieuwe gemeenten: Vijfheerenlanden en Molenlanden. Voor onze...

Lees meer

Vivenz gaat op voor Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Vivenz gaat op voor Kwaliteitslabel Sociaal WerkVivenz heeft zijn interne audits afgerond en is klaar om in december op te gaan voor Kwaliteitslabel Sociaal Werk.Met dit Kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van...

Lees meer

Achter de horizon stopt per 1 juli 2018

Achter de horizon stopt per 1 juli 2018 Per 1 juli 2018 gaat de inloopgroep ‘Achter de Horizon’, voor mensen die een dierbare verloren zijn, stoppen. In de groep staan ontmoeting, herkenning, steun en het verstrekken van...

Lees meer

Samenwerking bij huiselijk geweld

Op 26 februari 2018 hebben de Alliantiepartijen (Vivenz, Careyn, Enver, St. Jeugdteams en MEE Plus) het Convenant Samenwerkingsafspraken bij (vermoeden van) Huiselijk geweld/Kindermishandeling voor Veilig Thuis ZHZ en het Sociaal Wijkteam Dordrecht ondertekend.

Lees meer
X