Contact

Crisisdienst

Algemeen Maatschappelijk Werk

Home » Diensten » Algemeen maatschappelijk werk

Relatieproblemen, onverwachte gebeurtenissen, verlieservaringen, ziekte, uit de hand gelopen ruzies of huiselijk geweld, psychische problemen, eenzaamheid, overlast: in alle fasen van het leven kunnen mensen te maken krijgen met tal van problemen op persoonlijk of relationeel terrein die hun welbevinden en functioneren beïnvloeden. Soms lukt het niet deze problemen zelf of met hulp in eigen omgeving op te lossen.

Hoe werkt het?

Algemeen maatschappelijk werkers maken onderdeel uit van sociale (wijk)teams.
De hulpverlening is onafhankelijk, er is geen verwijzing nodig en is kosteloos. Desgewenst kan het sociaal (wijk)team doorverwijzen voor trainingen & workshops die aansluiten bij de hulpvraag.

Hulp bij huiselijk geweld

De hulpverleners van Vivenz zijn getraind voor hulpverlening bij huiselijk geweld, de hulpverlening is gericht op het stoppen en voorkomen van geweld in huiselijke kring. Niet alleen slachtoffers maar ook plegers kunnen terecht voor hulp.

Outreachend werken

Daar waar signalen zijn dat situaties uit de hand dreigen te lopen neemt Vivenz het initiatief om op deze situaties af te gaan. Met respect voor de eigen leefwereld zoekt Vivenz een ingang om oplossingen en hulp aan te kunnen bieden wanneer mensen zelf niet tot het initiatief kunnen komen om hulp te organiseren.

Sociale (wijk)teams

Voor tal van vragen en problemen is hulp in de buurt beschikbaar via het sociaal (wijk)team. Een persoonlijk gesprek met een sociaal werker biedt zicht op mogelijke oplossingen die aansluiten bij de persoonlijke leefwereld. In elke gemeente zijn sociaal (wijk)teams actief, waarin professionals van verschillende organisaties werkzaam zijn. Deze teams werken meestal voor een bepaalde wijk of regio. Het sociaal (wijk)team werkt volgens het principe één contactpersoon en één plan. Samen met de inwoner kijkt de professional uit het Sociaal Wijkteam eerst wat iemand zelf nog kan, eventueel met hulp van familie, vrienden of buren.

Wie (tijdelijke) ondersteuning of zorg nodig heeft, kan daar op rekenen. Deze ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

Meer informatie en contact

De professionals van Vivenz zijn werkzaam binnen sociaal (wijk)teams in de gemeenten van haar werkgebied. Kijk bij Contact & Locaties voor het overzicht.

 

X