Contact

Crisisdienst

Vrijwilliger – Receptiemedewerker m/v voor de twee dagdelen in de week – totaal 8 uur

Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Vivenz zet zich met visie en daadkracht in voor burgers die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren zijn drie van de kernwaarden van waaruit wij werken. Wij bieden verschillende soorten professionele hulpverlening: algemeen maatschappelijk werk; schoolmaatschappelijk werk; bureau sociaal raadslieden; thuisbegeleiding; ervaringsdeskundigheid; mediation en crisisdienst.

De functie

De receptiemedewerker is het eerste contact voor de bezoekers van Vivenz aan de Langeweg. Hij/zij ontvangt en staat bezoekers te woord van het algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, thuisbegeleiding en het management van Vivenz. De werkzaamheden bestaan uit het bemensen van de balie: het aannemen, beantwoorden en doorverbinden van de telefoon; het uitvoeren van lichte administratieve taken; het afhandelen van binnen gekomen bestellingen; het behandelen van de in- en uitgaande post; het ondersteunen bij voorkomende activiteiten en het ontvangen van cliënten en externe professionals.

Wij zoeken

Een enthousiaste, representatieve en gastvrije man of vrouw met goede sociale vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Hij/zij is in staat om op een klantvriendelijke wijze cliënten, professionals en medewerkers te woord te staan. De baliemedewerker is zorgvuldig, betrouwbaar en nauwgezet. Hij/zij kan met Word, Excel en Outlook omgaan of heeft de bereidheid dit te leren.

Wij bieden

  • Een gezellige, uitdagende omgeving met leuke contacten met cliënten en professionals;
  • een plek waar u als vrijwilliger een zinvolle bijdrage kunt leveren aan het maatschappelijk welzijn in Zwijndrecht;
  • ondersteuning door de professionals;
  • het aanleren van administratieve kennis en vaardigheden;
  • een plek die kan volstaan als leerwerkervaringsplaats.

 

Vragen en reageren?

Indien u meer informatie wilt over deze functie, kunt u contact opnemen met Danielle Gonzalez, bestuursassistente, via telefoonnummer 088-1237009.

Is deze vrijwilligersfunctie u op het lijf geschreven?
Mail dan uw reactie naar Danielle.Gonzalez@vivenz.nl of stuur een brief naar Vivenz,
t.a.v. D. Gonzalez, Langeweg 340, 3331 LZ  Zwijndrecht.

X