Contact

Crisisdienst

Vacature medewerker Integrale Crisisdienst Zuid-Holland Zuid (28 – 36 uur)

Wij zoeken per 1 januari 2019 versterking van ons team Integrale Crisisdienst Zuid Holland zuid.
Het team bestaat nu uit 5 medewerkers en kan groeien naar 8 medewerkers. Het team Integrale Crisisdienst maakt onderdeel uit van Veilig Thuis en valt onder de Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD). De crisisdienst heeft als belangrijkste doel om in situaties van crisis en acute onveiligheid voor iedereen van 0-100 jaar eerste triage en directe veiligheid te bieden. Dat gebeurt 7 x 24 uur.

Daarnaast biedt de crisisdienst tijdens kantoortijden consult en ondersteuning aan professionals in de wijkteams of voegt tijdelijk een medewerker met specifieke crisis-expertise toe aan een professional in een lopende casus. Het werkgebied is de regio Zuid-Holland zuid. Voor inwoners en verwijzers is er één e-mailadres en één telefoonnummer.

Werkzaamheden medewerker Integrale Crisisdienst

– Biedt crisisinterventie in acute onveilige situaties van volwassenen en jeugdigen in het vrijwillig kader
– Maakt risicotaxaties en beoordeelt de noodzaak tot het nemen van beschermende maatregelen voor cliënten
– Creëert zo nodig directe veiligheid
– Maakt veiligheidsplannen
– Organiseert passende hulp en waar nodig uithuisplaatsingen
– Neemt en beargumenteert besluiten
– Voert Tijdelijke Huisverboden uit volgens de geldende protocollen
– Verzorgt alle nodige rapportage
– Werkt volgens rooster afwisselend op ma tot en met vrij (tussen 09.00 – 22.00 uur)
– Is volgens rooster bereikbaar op ma tot en met vrij na 22.00 uur en in de weekenden.

Functie eisen

– Heeft een afgeronde HBO opleiding MWD of vergelijkbare opleiding
– Is geregistreerd bij of bereid tot registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
– Heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring
– Is flexibel in het draaien van wisselende diensten
– Is woonachting in het werkgebied en bij voorkeur in het bezit van een eigen auto

Competenties

– Kan samenwerken met collega’s in de wijkteams
– Kan samenwerken met collega’s in het beoordelen van acute GGZ problematiek en suïcide risico’s
– Kan samenwerken met collega’s in het beoordelen van crisissituaties bij LVB cliënten
– Kan samenwerken met ketenpartners (politie, AMW en Reclassering) in het uitvoeren van een Tijdelijk Huisverbod
– Kan reflecteren op het eigen handelen
– Is stressbestendig, tactvol, oplettend en slagvaardig en onderhandelingsvaardig
– Heeft improvisatie talent

Specifieke kennis en vaardigheden

– Beschikt over methodische kennis en vaardigheden op het gebied van crisiswerk en risicotaxaties
– Werkt conform de landelijke ‘richtlijn crisisplaatsing’
– Heeft ervaring met het uitvoeren van de wet ‘Tijdelijk Huisverbod’
– Heeft kennis van en inzicht in de verschillende culturele doelgroepen
– Heeft kennis van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en psychopathologie
– Beschikt over kennis op het gebied van relevante wetgeving
– Is bekend met de sociale kaart van Zuid-Holland zuid
– Is bereid om (in december) bijscholing te volgen met het hele team

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een boeiende werkomgeving in een zich nog ontwikkelend team met een goede werksfeer en veel ruimte om je te ontplooien en deskundigheid te verwerven.
Salaris is afhankelijk van je opleiding en werkervaring, conform de cao CAR UWO , schaal 10

Informatie
Nadere informatie kun je inwinnen bij Kristine Snijders waarnemend coördinator van de Crisisdienst. Telefoon: 06-41908983

Solliciteren
Stuur je motivatie, voorzien van je curriculum vitae per email naar Sandrina Huijgen: sc.huijgen@veiligthuis.nl, manager Veilig Thuis o.v.v. vacature Crisisdienst.
De eerste ronde gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 28 november a.s.

X