Contact

Crisisdienst

Stagiaire(s) HBO MWD/Social Work (M/V)

Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Vivenz zet zich met visie en daadkracht in voor de kwetsbare burgers. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren zijn drie van de kernwaarden van waaruit wij werken. Wij bieden verschillende soorten professionele hulpverlening: algemeen maatschappelijk werk; schoolmaatschappelijk werk; bureau sociaal raadslieden; thuisbegeleiding; gezinscoaching; cliëntenondersteuning en mediation. Voor het schooljaar 2020 – 2021 zijn wij op zoek naar:

Stagiaire(s) HBO MWD/Social Work (M/V)

(derdejaars stageperiode, voltijdstudie)

Inhoud stage

De inhoud van de stage wordt door de stagebegeleider, samen met de stagiaire, afgestemd op de verschillende fasen van de stage en de leerdoelen van de stagiaire.

  1. Oriëntatiefase.
  2. Voorbereidende fase hulp- en dienstverlening.
  3. Werken in relatieve zelfstandigheid; hulp en dienstverlening aan cliëntsystemen.
  4. Professionaliteit en professionalisering.

Vanuit het team wordt de mogelijkheid geboden om bij het hele primaire hulpverleningsproces betrokken te raken. In het begin zal dit oriënterend zijn en kan jij meelopen met collega’s binnen het team. Later wordt van jou verwacht dat jij zelfstandig gesprekken aangaat met cliënten en (afhankelijk van de functie) een eigen caseload opbouwt. Daarbij wordt gekeken naar de aard van de problematiek en de cliënten. In het begin zal jij daarbij zoveel mogelijk directe coaching ontvangen van jouw stagebegeleider. In de tweede fase van de stage wordt naar zelfstandigheid toegewerkt en zal de coaching meer op afstand plaatsvinden en meer gericht zijn op jouw specifieke leerdoelen. Naast het voeren van gesprekken met cliënten, wordt jou de gelegenheid geboden alle facetten van het werk mee te maken en er van te leren. Aan het eind van de stage wordt van jou verwacht dat jij al deze voorkomende werkzaamheden zelfstandig kunt uitvoeren.

Jouw profiel

Een enthousiaste, ondernemende en betrouwbare stagiaire met een HBO werk- en denkniveau. Je volgt een opleiding in HBO Social Work of HBO Maatschappelijke Werk en Dienstverlening en je zit nu in het tweede studiejaar. Ervaring met de doelgroep is geen vereiste.

Ons aanbod

Een boeiende en leerzame stage in een sociaal wijkteam van 32 uur per week voor de duur van 10 maanden, waarbij veel ruimte is voor jouw eigen initiatief en ontwikkeling, begeleiding door een professional, de mogelijkheid om intern trainingen en cursussen te volgen, een stagevergoeding en een gezellig team van collega’s.

Solliciteren

Wil je reageren? Stuur dan jouw brief met CV naar Michellyne van der Hulst, Binnen Kalkhaven 37, 3311 JC Dordrecht of mail naar solliciteren@vivenz.nl

X