Contact

Crisisdienst

Stafmedewerker kwaliteit & innovatie (M/V) (32-36 uur per week)

VERLENGDE PROCEDURE

Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Vivenz zet zich met visie en daadkracht in voor inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren zijn drie van de kernwaarden van waaruit wij werken. Wij bieden verschillende soorten professionele hulpverlening: algemeen maatschappelijk werk; schoolmaatschappelijk werk; jongerenwerk; bureau sociaal raadslieden; thuisbegeleiding; gezinscoaching; ervaringsdeskundigen; crisisdienst en mediation.

Eind van het jaar bereikt de huidige stafmedewerker de pensioengerechtigde leeftijd en daarop anticiperend zoeken wij z.s.m. een stafmedewerker kwaliteit & innovatie (M/V) (32-36 uur per week).

De functie

We bieden een uitdagende functie voor iemand die ruime ervaring heeft als stafmedewerker met (kwaliteits)beleid en projectmatige aanpak van nieuwe diensten. Als stafmedewerker ben je in algemene zin (mede) verantwoordelijk voor het introduceren en implementeren van innovaties en vernieuwingen op het sociaal domein, maar ook specifiek voor het kwaliteitsbeleid binnen Vivenz, inclusief de aansturing van het auditteam. Het geven van een impuls aan vernieuwing en verbetering in de uitvoering van onze diensten is van belang. Je vertaalt maatschappelijke, wetenschappelijke en (lokale) politieke ontwikkelingen naar beleidsinitiatieven of projecten. Om bovenstaande te kunnen realiseren onderhoud je relevante interne en externe netwerken.

Afhankelijk van de situatie ben je (beleids)adviseur, projectmanager of procesbegeleider. Je bent nauw betrokken bij het Expertise Centrum Sociaal Werk en werkt in het verlengde van de accountmanager.

Tenslotte – maar niet in de laatste plaats – ben je gevraagd en ongevraagd adviserend aan het managementteam en een sparring partner voor de bestuurder.

Jouw profiel

Wij zoeken een enthousiaste collega met een HBO plus/academisch werk- en denkniveau die beschikbaar is voor 32-36 uur per week. Wij vragen aantoonbare relevante werkervaring (minimaal 5 jaar stafervaring / projectleider / management). Daarnaast heb je kennis van het werkveld en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Je hebt een hands on mentaliteit, bent pragmatisch, flexibel en kan snel reageren op vragen en opdrachten vanuit het managementteam. Vanzelfsprekend heb je uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Deze functie is een combinatie van de beleidsmedewerker 3 / projectmanager uit het functieboek CAO Sociaal Werk 2017-2019.

De context

Beleid vindt in het sociaal domein steeds meer plaats in co-creatie met onze financiers, de gemeenten en samenwerkingspartners. Vivenz heeft als doelstelling om actief bij te dragen aan lokale opdrachten in het voorveld, ofwel het concreet vertalen van preventie, transformatie, armoede & schuldenproblematiek, aanpak Huiselijk Geweld etc.

We doen dit als managementteam bestaande uit drie managers, één (account)manager, een controller/hoofd bedrijfsbureau en de bestuurder. Ondersteund door een beperkte staf van nu 1,4 fte.

Vivenz heeft kwaliteit hoog in het vaandel en heeft de ambitie om in 2018 het kwaliteits-label Sociaal Werk te behalen. We werken tevens aan de realisatie van het Expertisecentrum Sociaal Werk ten behoeve van onze professionals, samen met MEE Plus. We gaan onze deskundigheidsbevordering / scholing onderbrengen bij dit Expertise Centrum Sociaal Werk.

Ons aanbod

Een uitdagende baan met prettige collega’s waarbij effectief samenwerken om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, centraal staat. Je krijgt volop de ruimte om jezelf te ontwikkelen. De aanstelling wordt voor 1 jaar aangeboden, waarna verlenging mogelijk is. Het salaris wordt ingedeeld in schaal 10 van de CAO Sociaal Werk.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Anke Verkade-Bosma (bestuurder Vivenz), via telefoonnummer 088-1237009 of 06-44436345. Of kijk voor meer informatie over onze organisatie op onze website www.vivenz.nl.

Solliciteren

Wil u reageren? Stuur dan uw brief met CV voor 13 augustus 2018 naar Danielle Gonzalez (bestuursassistente), Langeweg 340, 3331 LZ, Zwijndrecht of per mail naar danielle.gonzalez@vivenz.nl. De gesprekken vinden plaats op maandag 20 augustus 2018.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

X