Contact

Crisisdienst

Sociale Basis: maatschappelijk werker Sociaal Team Hendrik Ido Ambacht

Geloof jij dat je iemand verder helpt als je naast hem/haar staat en gezamenlijk optrekt in het zoeken naar oplossingen? Ben jij iemand die gebruik maakt van de unieke talenten van elk mens en uitgaat van de eigen kracht? Ben jij daarnaast een persoon die innovatief is ingesteld, dan horen we graag van je! Wij hebben twee vacatures voor de functie van

Maatschappelijk werker
36 uur p/w en 24 uur p/w

 “Tussen iemand iets leren en belerend zijn zit een groot verschil. Zelf weet ik ook wel wat het leven mij wel of niet te bieden heeft, dat hoeft niemand mij te vertellen. Maar soms zie ik het gewoon niet helder meer. Dan is het fijn als er een hulpverlener is die mij helpt mijn eigen wensen, behoeften en krachten te (her-)ontdekken, zodat ik zelf verder kan. Ik vind het fijn als iemand samen met mij even een stapje achteruit doet en van een afstandje kijkt naar wat anders moet en kan. Maar ook samen met mij onderzoekt naar wie en wat belangrijk voor mij is. Inzoomen op alleen negatieve punten, helpt niemand. Een goede hulpverlener helpt mij met de lastige dingen en wijst mij op de goede dingen in mijn leven.” Joelle, 21 jaar

Jouw functie
Je ondersteunt inwoners van de doelgroep 18-/ 18 + en volwassenen met complexe hulpvragen en/ of multi- problematiek op diverse (levens)gebieden, zoals wonen, financiën, relatie, opvoeding, werk- en dagbesteding, zorg en welzijn. Daarnaast leg je contact met inwoners bij meldingen van huiselijk geweld.  Je brengt domein- overstijgend de problematiek, de talenten en de kansen van de inwoner in kaart. Zo nodig leid je toe naar voorliggende voorzieningen en/of geïndiceerde zorg. Daarbij houd je de eigen kracht en de zelfregie van de inwoner in het oog en draag je bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners.

Jij:

 • Hebt een afgeronde sociale opleiding op hbo- niveau (bijvoorbeeld hbo Sociaal Werk);
 • Hebt minimaal twee jaar ervaring in het werken in de zorg- en welzijnssector;
 • Hebt kennis en affiniteit met multi- problem casuïstiek;
 • Hebt kennis en affiniteit met casuïstiek Huiselijk Geweld
 • Kunt samenwerken binnen het team, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
 • Bent verbindend, zelfstandig, flexibel en oplossingsgericht;
 • Beschikt over een gezonde dosis humor en empathie;
 • Beweegt makkelijk in uiteenlopende systemen.
 • Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen.
 • Benut de professionele ruimte en je bent (maatschappelijk) ondernemend.
 • Borgt de eigen professionele ontwikkeling (en die van het team) zodanig, dat de kennis actueel is en bijdraagt aan verbeteringen in hulpverlening, methodieken, processen en (externe) samenwerkingen.
 • Registerplein of SKJ geregistreerd.

Wat heeft de Sociale Basis jou te bieden?
Een contract tot tenminste 1 januari 2021 met mogelijkheid tot verlenging in een professionele en sociale omgeving met gemotiveerde collega’s. Het salaris wordt, afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring, gebaseerd op de cao Sociaal Werk, schaal 8, minimaal €2.712-, tot maximaal €3.864,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur.

Sociaal team Hendrik Ido Ambacht
Het team maakt onderdeel uit van het Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht en werkt zeer nauw samen met de JGZ en Jeugdprofessionals op zowel preventie als jeugdhulp. We zijn een team in beweging met veranderende en uitdagende opdrachten rondom de ondersteuning van onze inwoners en de doorontwikkeling van met name de preventie opdracht.

Over de werkgever
Als maatschappelijk werker ben je in dienst van de Sociale Basis, onderdeel van de overkoepelende organisatie MEEVivenz. De medewerkers van de Sociale Basis werken in sociale (wijk)teams en/ of leveren een bijdrage aan welzijnsdiensten en informele zorg in de regio. Door het werken in wijken, buurten en in de regio stemmen we onze dienstverlening af op de specifieke lokale vraagstukken.
Onze organisatie richt zich op sociale thema’s zoals armoede, samenleven, opvoeding, werk en dagbesteding, ontwikkeling, (mantel)zorg en eenzaamheid. Onze medewerkers hebben expertise en kennis van specifieke doelgroepen, zoals o.a. senioren, mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of beperking, jongeren, senioren en mensen met meervoudige problematieken. Ons nieuwe expertisecentrum, dat recent is geopend, is dé plek waar het vak verder wordt ontwikkeld, kennis up-to-date wordt gehouden en dienstverlening wordt uitgebreid.
Als maatschappelijk werker ondersteun jij vanuit het Sociaal Team Hendrik Ido Ambacht inwoners van Hendrik Ido Ambacht.

Solliciteren
Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen met Louise de Hek, teamcoach MEEVivenz via E louise.dehek@meevivenz.nl of T 06-31945622
Wil je solliciteren, stuur dan je motivatiebrief en cv uiterlijk voor 11-09-2020 naar vacatures@meevivenz.nl. Kijk voor meer achtergrondinformatie www.sociaalwijkteamambacht.nl

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

X