Contact

Crisisdienst

Maatschappelijk Werker Barendrecht (M/V) (18 uur per week)

Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Vivenz zet zich met visie en daadkracht in voor inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren zijn drie van de kernwaarden van waaruit wij werken. Wij bieden verschillende soorten professionele hulpverlening: algemeen maatschappelijk werk; schoolmaatschappelijk werk; jongerenwerk; bureau sociaal raadslieden; thuisbegeleiding; gezinscoaching; ervaringsdeskundigen en mediation. Wij zijn per direct op zoek naar een:

Maatschappelijk Werker Barendrecht (M/V) (18 uur per week)

De functie

Je biedt ondersteuning aan (kwetsbare) burgers die vragen en problemen hebben. De contacten ontstaan vanuit een proactieve (outreachende) benadering van de professionals (indien noodzakelijk middels huisbezoek). Samen met andere professionals en vrijwilligers, biedt jij informatie, advies en ondersteuning in de wijk. Ook zet je groepen, trainingen of workshops op voor de doelgroepen.
Het Wijkteam bestaat uit professionals met een zogenaamd T profiel, kijkt breed(generalistisch) en integraal naar de vraag van de bewoner, gaat uit van de eigen kracht van de bewoner en de mogelijkheden van zijn omgeving.
In Barendrecht is het algemeen maatschappelijk werk ondergebracht in het Wijkteam. Alle inwoners van 0-100 jaar kunnen bij het Wijkteam terecht met vragen of problemen op het gebied van o.a. relaties, verlies/rouw, opvoeding/ouderschap/ gezin, echtscheiding, huiselijk geweld, ziekte/stress, werk en financiën.

Wij zoeken

Een enthousiaste, ondernemende en betrouwbare collega. Je bent minimaal in het bezit van een relevante HBO diploma (MWD). Wij zoeken een generalist die out of the box kan denken, samenhang ziet, zelfstandig is, initiatief toont, lef heeft, nieuwsgierig is, een goede luisteraar is, inlevingsvermogen heeft, betrokken is, achterover kan zitten, maar handelt als dat noodzakelijk is, open staat, reflectief is, leert, vraagt en hulp/expertise accepteert, zijn eigen specialisme kan delen, enthousiasme toont, mensen mee krijgt en soms afwijkt en moeilijk in een ‘standaard profiel’ is te passen. Hij/zij biedt informatie, advies en ondersteuning.

Ons aanbod
Werken in de welzijnssector geeft veel voldoening en waardering. Wij bieden een goede werksfeer, volop ruimte voor de eigen ontwikkeling en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Het salaris wordt, afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring, gebaseerd op de CAO Sociaal Werk schaal 8.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Ali van Dijken (manager) via telefoonnummer 088-123 7004 of 06-4600 6314. Of kijk op onze website www.vivenz.nl.

Solliciteren
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan jouw brief met CV naar Michellyne van der Hulst, Langeweg 340, 3331 LZ, Zwijndrecht of per mail naar solliciteren@vivenz.nl.

X