Contact

Crisisdienst

De Sociale Basis: Maatschappelijk werker

Geloof jij dat je iemand verder helpt als je naast hem/haar staat en gezamenlijk optrekt in het zoeken naar oplossingen? Ben jij iemand die gebruik maakt van de unieke talenten van elk mens en uitgaat van de eigen kracht? Dan horen we graag van je!

Maatschappelijk werker  32-36 uur

Jouw functie

Als maatschappelijk werker, werk jij vanuit het Sociaal Team Vijfheerenlanden voor inwoners van Vianen. Je ondersteunt inwoners van de doelgroep 18-/ 18 + en volwassenen met complexe hulpvragen en/ of multi- problematiek op diverse (levens)gebieden, zoals wonen, financiën, relatie, opvoeding, werk- en dagbesteding, zorg en welzijn. Daarnaast leg je contact met inwoners bij meldingen van huiselijk geweld.  Je brengt domein- overstijgend de problematiek, de talenten en de kansen van de inwoner in kaart. Zo nodig leid je toe naar voorliggende voorzieningen en/of geïndiceerde zorg. Daarbij houd je de eigen kracht en de zelfregie van de inwoner in het oog en draag je bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners.  

 

“Een goede maatschappelijk werker is voor mij iemand die verder kijkt dan mijn problemen, maar mij ziet als een mens, die even wat steun nodig heeft. Iemand die mijn eigen vragen en behoeften verheldert, als ik zelf niet meer weet waar ik moet beginnen.  Af en toe heb ik even wat advies nodig, wat niet hetzelfde is als bemoeienis.  Een goed gesprek met een maatschappelijk werker is een gesprek waarin het niet alleen gaat over wat er misgegaan is, maar ook over wat er goed gaat en wat/ wie mij posititviteit en kracht geeft.” Ricky, 24 jaar

Jij

 • Hebt een afgeronde sociale opleiding op hbo- niveau (bijvoorbeeld hbo Sociaal Werk);
 • Hebt minimaal twee jaar ervaring in het werken in de zorg- en welzijnssector;
 • Hebt kennis en affiniteit met multi- problem casuïstiek;
 • Hebt kennis van de diverse sociaal-agogische of -pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, sociologie en psychologie en/of specifieke kennis van het eigen expertisegebied binnen de basisvoorziening;
 • Kunt samenwerken binnen het team, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
 • Bent verbindend, zelfstandig, flexibel en oplossingsgericht;
 • Beschikt over een gezonde dosis humor en empathie;
 • Beweegt makkelijk in uiteenlopende systemen;
 • Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen;
 • Benut de professionele ruimte en je bent (maatschappelijk) ondernemend;
 • Borgt de eigen professionele ontwikkeling (en die van het team) zodanig, dat de kennis actueel is en bijdraagt aan verbeteringen in hulpverlening, methodieken, processen en (externe) samenwerkingen;
 • Bent Registerplein of SKJ geregistreerd.
 • Hebt de training Signs of Safety behaald of staat ervoor open om deze te volgen.

Wat heeft de Sociale Basis jou te bieden?
Je komt als Sociaal Werker A in dienst van de Sociale Basis, onderdeel van de overkoepelende organisatie MEEVivenz. Een dynamische en gevarieerde baan in een professionele en sociale omgeving met gemotiveerde collega’s. Je krijgt een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd Het salaris wordt, afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring, gebaseerd op de cao Sociaal Werk, schaal 8, minimaal €2.712-, tot maximaal €3.864,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur.

Sociaal team Vijfheerenlanden
De gemeente Vijfheerenlanden heeft een Sociaal team op drie locaties: Vianen, Leerdam en Meerkerk. Het Sociaal team Vijfheerenlanden ondersteunt inwoners die dat niet zelf of met hulp van anderen kunnen regelen. Een medewerker van het Sociaal team stelt samen met inwoners een actieplan of ondersteuningsplan op. Daarin staat welke ondersteuning er gewenst en mogelijk is. In het Sociaal team werken mensen met kennis over o.a. maatschappelijke dienstverlening, Wmo voorzieningen, welzijn, Jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg. 

Over de werkgever.
De Sociale Basis is onderdeel van de overkoepelende organisatie MEEVivenz. MEEVivenz biedt één centraal aanspreekpunt voor de sociale (wijk)teams, welzijnsdiensten en informele zorg in de regio en stemt haar dienstverlening af op lokale maatschappelijke vraagstukken. Het werkgebied betreft 31 gemeenten in de regio’s Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Brabant Noord, Drechtsteden, Midden-Holland en de Zuid-Hollandse Eilanden.

Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin (kwetsbare) mensen op hun menszijn worden gewaardeerd. De organisatie stelt inwoners in staat om aan het maatschappelijk leven deel te nemen en om in kwetsbare periodes hun leven op de rails te houden of weer te krijgen. We gaan hierbij uit van de eigen kracht van de client en zijn omgeving en richten ons op (het vergroten van) de zelfredzaamheid.

Solliciteren
Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen met Louise de Hek, teamcoach MEEVivenz via louise.dehek@meevivenz.nl

Wil je solliciteren, stuur dan je motivatiebrief en cv uiterlijk vóór 31 juli naar vacatures@meevivenz.nl.
Kijk voor meer achtergrondinformatie op https://www.vijfheerenlanden.nl/Zorg/

Woensdagochtend 5 augustus vindt de eerste gespreksronde plaats. Je wordt hiervoor uiterlijk 4 augustus telefonisch voor benaderd.
Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

X