Contact

Crisisdienst

Plezier op School

Voor kinderen uit de gemeente Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht.

Plezier op School

zomercursus voor aanstaande brugklassers

Sommige jongeren hebben het moeilijk op de basisschool. Ze worden gepest, afgewezen, zijn angstig of onhandig in het contact met anderen. De overgang naar het voorgezet onderwijs is voor alle jongeren spannend. Maar voor deze specifieke groep jongeren helemaal! Ze zijn vaak bang dat ze op de nieuwe school ook weer gepest of buitengesloten worden. Speciaal voor de jongeren is de cursus Plezier op School ontwikkeld. Zodat ze met meer zelfvertrouwen aan het voorgezet onderwijs beginnen!

Plezier op school is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten. In de cursus leren jongeren opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen. Tijdens de cursus worden jongeren voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Plezier op School: wat houdt het in?
In de cursus werken jongeren aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. Dit gebeurt op een speelse en ontspannen manier. Jongeren oefenen met contact leggen met andere kinderen en opkomen voor zichzelf. Ook wordt aandacht besteed aan positief denken en houding, oogcontact en stemgebruik. Tijdens de cursus worden jongeren voorbereid op de eerste schooldag op het voorgezet onderwijs.

Een belangrijke meerwaarde van de cursus is dat jongeren ervaren dat ze niet alleen zijn maar dat anderen ook dit soort problemen hebben. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die meedoen aan Plezier op School op het voorgezet onderwijs minder sociaal angstig zijn en minder worden gepest.

Voor wie?
Plezier op School is voor aanstaande brugklassers die op de basisschool moeite hebben met het maken van vriendjes, gepest worden of angstig zijn in het sociale contact.

Wanneer?
De cursus vindt plaats op twee aaneengesloten dagen in de laatste week van de zomervakantie. Rond de herfstvakantie vindt er nog een terugkombijeenkomst plaats van anderhalf uur.

De cursus vindt plaats op 26 en 27 augustus. In het najaar vindt er nog een terugkombijeenkomst plaats van anderhalf uur.

Locatie
De cursus vindt plaats op een school in Zwijndrecht

Door wie?
De cursus wordt gegeven door twee schoolmaatschappelijk werkers. Na aanmelding worden de deelnemers samen met hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de trainers van de cursus.

Kosten
Deelnemen aan Plezier op School is gratis.

Aanmelding
Wilt u zich aanmelden, bel dan met Vivenz: 088-1237000

Aanmeldformulier Plezier op school
Neem dit ingevulde en ondertekende formulier mee bij de eerste afspraak.

januari, 2021

Geen trainingen

X