Contact

Crisisdienst

Je leven opbouwen na huiselijk geweld

Een gespreksgroep voor vrouwen

In 2019 start vanuit Vivenz een groep voor vrouwen die binnen hun partnerrelatie te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Gevolgen van huiselijk geweld kunnen zijn dat je niemand meer vertrouwt, dat je je laat leiden door angst of dat je last hebt van nachtmerries. Het kan zijn dat je vaak ziek bent en allerlei lichamelijke klachten hebt. Ook kan je je heel erg boos voelen, je holt maar door, je doet alles voor anderen…. en niets voor jezelf. Vrouwen kunnen in deze gespreksgroep hun ervaringen met elkaar delen, elkaar steunen en van elkaar leren. Je ontdekt dat je niet de enige bent.

Er zijn drie hoofdthema’s die aan bod komen:
– Hoe is het gekomen dat je te maken had met huiselijk geweld?
– Hoe ben je uit de situatie gekomen?
– Hoe ga je het in de toekomst voorkomen?

Er wordt aan de hand van thema’s met elkaar gesproken in grote en kleine groepjes, maar ook worden er verschillende spelvormen en oefeningen gedaan. Het doel van deze gespreksgroep is om vrouwen handvatten te geven om een nieuw leven op te bouwen na een relatie waarin huiselijk geweld plaatsvond. Uitgangspunt is dat ieder in haar waarde gelaten wordt.

Informatie over de groep
9 Bijeenkomsten onder schooltijd
Locatie: Bankastraat 10, Dordrecht
Tijdstip: 9.15 – 11.15 uur
Kosten: eenmalig 20 euro

De groep wordt begeleid door twee vrouwelijke hulpverleners. Iedereen die zicht aanmeldt, krijgt voor de groep begint een kennismakingsgesprek met de begeleidsters. Aan de hand daarvan kun je bepalen of je deel wilt nemen aan de groep.

Aanmelding en overige informatie
Voor meer informatie of wilt u zich aanmelden? Beld dan met Vivenz: 088-1237000
Ook kunt u zich aanmelden via groepswerk@vivenz.nl o.v.v. Je leven opbouwen

 

juni, 2022

29mrt(mrt 29)9:30 am05jul(jul 5)12:30 pmTraining tot Ervaringswerker in Dordrecht

X