Contact

Crisisdienst

Gescheiden opvoeden

Vind een uitweg wanneer je verwikkeld bent geraakt in een complexe scheiding

Na een echtscheiding is het niet altijd gemakkelijk om gezamenlijk het ouderschap te blijven delen. De verplichting om een samenwerkend ouderpaar te vormen in een complex verlopende scheiding verhoogt de spanning.

Voortdurende onoverbrugbare verschillen en juridische strijd kan je klem zetten. Dit kan leiden tot stress, verdriet, boosheid, angst en machteloosheid. Er worden beschuldigingen geuit. De ruzie kan zo krachtig zijn dat het niet meer lukt de strijd te staken en de focus te richten op je relatie als ouder met je kind.


“Gescheiden Opvoeden heb ik als een opluchting ervaren.
De handvatten had ik jaren eerder willen weten!”


Gescheiden Opvoeden

Bij complex verlopende scheidingen kan parallel ouderschap het antwoord zijn op situaties die niet of moeilijk bemiddelbaar zijn. Met parallel ouderschap zorgt iedere ouder voor een stabiele basis binnen het eigen gezin. Met het hulpverleningstraject Gescheiden Opvoeden leer je te accepteren dat ouderschap na scheiding onafhankelijk van elkaar wordt ingevuld.

Werkwijze
Vanuit onze praktijkervaring weten wij hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de individuele beleving van de scheiding.
De hulpverlening richt zich op de individuele ouder die in een complexe scheiding verwikkeld is. Het is ook mogelijk dat beide ouders zich aanmelden bij Gescheiden Opvoeden. Het traject dat zij dan volgen loopt apart van elkaar en met twee verschillende hulpverleners. De hulpverleners gaan los van elkaar met de ouders in gesprek. De gesprekken vinden plaats tijdens kantooruren.

Tijdens het traject krijg je onder andere handvatten om:
• Een de-escalerende houding te ontwikkelen
• Je emotionele belasting hanteerbaar te maken en te verlichten
• Te voorkomen dat je kind in de knel komt te zitten tussen beide ouders
• Je kind te helpen om zijn behoeftes te laten verwoorden, het kind in beeld krijgen
• Op een constructieve wijze invulling te geven aan de ouderschapsreorganisatie

Aanmelding en kosten
Aanmelding kan wanneer jij of je kind, woonachtig zijn in de gemeente Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk (BAR). Voor aanmelding dien je contact op te nemen met het wijkteam. Het wijkteam beoordeelt of je in aanmerking komt voor het traject Gescheiden Opvoeden. Bij een aanmelding via het wijkteam is deelnemen aan het traject
Gescheiden Opvoeden kosteloos.

Contactgegevens wijkteams:
wijkteam@barendrecht.nl
wijkteam@albrandswaard.nl
wijkteam@ridderkerk.nl

Of bel T 0180-451234

april, 2021

15jan(jan 15)9:30 am04jun(jun 4)11:30 amTalking Circle

11feb(feb 11)9:30 am08apr(apr 8)12:00 amEmpowerment

01apr9:30 am08jul(jul 8)12:30 pmWerken met je eigen ervaring in Dordrecht

X