Contact

Crisisdienst

Dappere Dino’s

Groepsprogramma voor kinderen (6-8 jaar) van gescheiden ouders

Bijeenkomsten

De Dappere Dino’s komen in 8-10 wekelijkse bijeenkomsten, tijdens of na schooltijd, bij elkaar. Iedere bijeenkomst duurt 60 minuten. De groep bestaat uit vier tot zeven kinderen. De trainers zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding. In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: niemand brengt de persoonlijke verhalen van de andere kinderen buiten de groep.

Inhoud programma

Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:

  1. Het kind en zijn of haar gevoelens
  2. Leren omgaan met gevoelens en problemen
  3. De relatie tussen ouders en kind
  4. Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin

De trainers werken veel met een ‘groepsdino’, een knuffeldier dat de kinderen vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Dappere Dino Diploma en de groep eindigt met een feestje!

Natuurlijk worden ook ouders betrokken bij het programma. Zo is er een individuele intake, een groepsbijeenkomst en een evaluatiegesprek.

Is een kind ouder dan 8 jaar?

Voor kinderen van gescheiden ouders die ouder dan 8 jaar zijn, is er het programma KIES. Dit is bedoeld voor kinderen van 8 tot 16 jaar. De kinderen (maximaal tien) komen elke week een uur bij elkaar. KIES duurt acht weken. Voor ouders zijn er twee bijeenkomsten; een informatiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst.

Informatie en aanmelding

Wilt u meer informatie over deze groep of wilt u zich aanmelden, bel dan met Vivenz: telefoonnummer 088 123 7000.
Ook kunt zich aanmelden via groepswerk@meevivenz.nl o.v.v. ‘Dappere Dino’s’.

Aanmeldformulier Dappere Dinos
Neem dit ingevulde en ondertekende formulier mee bij de eerste afspraak.

Beide ouders moeten toestemming geven voor de aanmelding.

Na de aanmelding wordt in overleg met de deelnemers locatie en tijd van de bijeenkomsten bepaald. Uitgangspunt hierbij is de reisafstand voor de deelnemers zo veel als mogelijk te beperken. Aan de programma’s Dappere Dino’s en KIES zijn geen kosten verbonden. Het wordt betaald door uw gemeente.

april, 2021

15jan(jan 15)9:30 am04jun(jun 4)11:30 amTalking Circle

11feb(feb 11)9:30 am08apr(apr 8)12:00 amEmpowerment

01apr9:30 am08jul(jul 8)12:30 pmWerken met je eigen ervaring in Dordrecht

X