Vivenz bedankt Marian

marian_ankeOp 22 september 2016 hebben wij hebben wij officieel afscheid genomen van onze bestuurder Marian Dozy (links op de foto). Marian heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dozy hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.
Per 1 september 2016 volgt Anke Verkade (rechts op de foto) haar op als bestuurder van Stichting Vivenz.Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in de gemeentes Albrandswaard, Barendrecht, Cromstrijen, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Oud-Beijerland, Ridderkerk en Zwijndrecht. Je kunt bij ons terecht voor professionele (kortdurende) hulp- en dienstverlening bij problemen op het gebied van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren.

Vivenz onderscheidt zich door zich met visie en daadkracht in te zetten voor de kwetsbare burgers. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren zijn drie van de kernwaarden die wij daarbij voor ogen houden.


Steljevraag
Stel je vraag
hulpbij
Hulp bij…
Checkjewelzijn
Mijn Doelen Stellen
Training
Trainingen
FinancieletestFinanciële test eenzaamheidstestEenzaamheidstest assertiviteitstestAssertiviteitstest assertiviteitstestTest je relatie

Vivenz biedt gra­tis* pro­fes­si­o­ne­le hulp­ver­le­ning. Wij hel­pen je (on­li­ne) je pro­ble­men op een rij te zet­ten en ge­ven je ad­vies. Als je je vraag online stelt krijg je bin­nen één werk­dag ant­woord!

* voor de inwoners van het werkgebied van Vivenz

Crisisdienst

Voor crisissituaties buiten kantooruren belt u:

088 123 7070

Meer informatie

Vivenz op Twitter