Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in de gemeentes Alblasserdam
Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Papendrecht, Ridderkerk, Vianen, Zederik en Zwijndrecht Je kunt bij ons terecht voor professionele (kortdurende) hulp- en dienstverlening bij problemen op het gebied van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren.

Vivenz onderscheidt zich door zich met visie en daadkracht in te zetten voor de kwetsbare burgers. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren zijn drie van de kernwaarden die wij daarbij voor ogen houden.

Steljevraag
Stel je vraag
hulpbij
Hulp bij…
Checkjewelzijn
Mijn Doelen Stellen
Training
Trainingen
FinancieletestFinanciële test eenzaamheidstestEenzaamheidstest assertiviteitstestAssertiviteitstest assertiviteitstestTest je relatie

Vivenz biedt gra­tis* pro­fes­si­o­ne­le hulp­ver­le­ning. Wij hel­pen je (on­li­ne) je pro­ble­men op een rij te zet­ten en ge­ven je ad­vies. Als je je vraag online stelt krijg je bin­nen één werk­dag ant­woord!

* voor de inwoners van het werkgebied van Vivenz

Contact

Voor algemene vragen over Vivenz belt u:

088 123 7000

Of stel uw vraag hier

Crisisdienst

Voor crisissituaties buiten kantooruren belt u:

088 123 7070

Meer informatie

Vivenz op Twitter