Contact

Crisisdienst

Bureau Sociaal Raadslieden

Home » Diensten » Bureau sociaal raadslieden

De Sociaal raadslieden van Vivenz wijzen de weg in wetten, regelingen, formulieren en (overheids)instellingen.

De Sociaal Raadslieden van Vivenz bieden sociaaljuridische hulpverlening. In het soms ondoorzichtige gebied van wet en regelgeving geven de sociaal raadslieden informatie en advies over wetten, regelingen en voorzieningen, bijvoorbeeld over inkomen, voorzieningen en toeslagen.

Waar nodig helpen de raadslieden om voorzieningen en toeslagen aan te vragen en kunnen ze helpen om lastige formulieren in te vullen en brieven te schrijven. Ook kunnen sociaal raadslieden bemiddelen wanneer mensen er zelf niet meer uitkomen met instanties.

De hulp van de Sociaal raadslieden is kosteloos en bestemd voor inwoners van de desbetreffende gemeente.

De professionals helpen met vragen en problemen op het gebied van:

 • Uitkeringen en sociale voorzieningen
 • Studiefinanciering
 • Belastingen (m.u.v. het invullen van aangiftebiljetten)
 • Wonen
 • Echtscheiding en andere zaken op het gebied van familierecht
 • Arbeidszaken
 • Consumentenzaken
 • Vreemdelingenzaken

Corona regelingen, waar heb ik recht op?

Tegemoetkoming inkomsten

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Voor wie?
Zelfstandige ondernemers, inclusief zzp’ers

Waar aan te vragen?
Bij uw gemeente

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Voor wie?
MKB-ondernemers die direct worden getroffen door de maatregelen van de overheid

Waar aan te vragen?
www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Recht op loon *

Voor wie?
Mensen die corona hebben en waarbij de GGD heeft voorgeschreven dat zij in thuis quarantaine moeten blijven

Waar aan te vragen?
Bij uw werkgever

*Let op: Dit is algemene informatie. Voor uw specifieke situatie kunnen er andere regels gelden. Neem hiervoor contact met ons op.

Tegemoetkoming gezinnen

Kinderopvang

Voor wie?
Ouder(s) met cruciale beroep. Zie of uw beroep een cruciaal beroep is op: www.rijksoverheid.nl/beroepen

Waar aan te vragen?
Bij uw school of kinderopvanglocatie

Compensatieregeling kinderopvangtoeslag (U krijgt de eigen bijdrage vergoed)

Voor wie?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur nu ook volledig door blijven betalen

Waar aan te vragen?
www.belastingdienst.nl/corona

Calamiteitenverlof (U krijgt dan kort de tijd om de opvang van uw kind(eren) te regelen)

Voor wie?
Iedere ouder die bij een werkgever in dienst is

Waar aan te vragen?
Bij uw werkgever

Zorgverlof

Voor wie?
Indien uw kind ziek is en niemand anders voor uw kind kan zorgen

Waar aan te vragen?
Bij uw werkgever

Tegemoetkoming uitstel van belasting

Bijzondere uitstel van betaling van belasting voor 3 maanden of langer

Voor wie?
Voor ondernemers

Waar aan te vragen?
www.belastingdienst.nl/corona

Contactgegevens

Met de huidige ontwikkelingen rondom het Corona-virus willen we u informeren over de werkwijze van Bureau Sociaal Raadslieden en de manier waarop wij bereikbaar zijn.
Onze spreekuren op kantoor zijn gesloten, maar zijn via andere kanalen nog steeds bereikbaar:

 • Wilt u advies of een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur, u kunt ons bellen;
 • Wilt u stukken laten lezen of formulieren laten invullen? Stuur ons dan een whatsappje met uw naam en woonplaats en de stukken;
 • Wilt u liever e-mailen: dit is ook mogelijk: sociaal.raadslieden@meevivenz.nl

Wij zijn op de volgende manieren bereikbaar:
Maandag tot en met donderdag van 09.00-16.30 uur
Telefonisch/ Whatsapp  088-1237011 / 06-25346371
E-mail sociaal.raadslieden@meevivenz.nl

 

Bureau Sociaal Raadslieden Vivenz
Klik op onderstaande locaties voor meer informatie.
Bureau Sociaal Raadslieden ALBRANDSWAARD

Openingstijden en bereikbaarheid op de maandag in de oneven weken

Bureau Sociaal Raadslieden
Stationsstraat 4
3161 KP Rhoon

Afspraken maken
Afspraken kunnen worden gemaakt via de receptie, telefoonnummer 088-1237011. De afspraken zijn alleen mogelijk op de maandag in de oneven weken van 9.00 tot 12.30 uur.

Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.

Telefonisch: maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. Telefoonnummer: 088-1237011.
E-mail: sociaal.raadslieden@vivenz.nl

Bureau Sociaal Raadslieden BARENDRECHT

Openingstijden en bereikbaarheid op de maandag
Bureau Sociaal Raadslieden
Kruidentuin 8a
2991 RK Barendrecht

Afspraken maken
Afspraken kunnen worden gemaakt via de receptie, telefoonnummer 088-1237011. De afspraken zijn alleen mogelijk op maandag van 10.00 tot 13.30 uur.
Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.

Telefonisch:  maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. Telefoonnummer: 088-1237011.
E-mail: sociaal.raadslieden@meevivenz.nl

Bureau Sociaal Raadslieden DORDRECHT

Openingstijden en bereikbaarheid maandag tot en met donderdag                    Donderdagavond

Bureau Sociaal Raadslieden                                                                                           Bureau Sociaal Raadslieden

Johan de Wittstraat 40A                                                                                                  Binnen Kalkhaven 37

3311 KJ Dordrecht                                                                                                           3311 JC Dordrecht

Afspraken maken
Afspraken kunnen worden gemaakt via de receptie, telefoonnummer: 088-1237011.

Spreekuur op afspraak: maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.30 uur. Cliënten die overdag verhinderd zijn kunnen een afspraak maken voor het spreekuur van donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

BSR Dordrecht heeft sinds 1 juni jl. uitbreiding van het spreekuur. Wij hebben een extra spreekuur op de volgende dagdelen:

Maandagmiddag              1300 tot 1630 uur
Woensdagmiddag            1300 tot 1630 uur
Vrijdagochtend                 0900 tot 1230 uur

Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.

Telefonisch:  maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. Telefoonnummer: 088-1237011.
E-mail: sociaal.raadslieden@meevivenz.nl

 

Bureau Sociaal Raadslieden GORINCHEM

Openingstijden en bereikbaarheid op donderdag
Bureau Sociaal Raadslieden
Spijksedijk 28 (eerste verdieping)
4207 GN Gorinchem.

Afspraken maken
Afspraken kunnen worden gemaakt via de receptie, telefoonnummer: 088-1237011. De afspraken zijn alleen mogelijk op donderdag van 9.30 tot 13.00 uur.

Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.

Telefonisch:  maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. Telefoonnummer: 088-1237011.
E-mail: sociaal.raadslieden@meevivenz.nl

Bureau Sociaal Raadslieden HENDRIK IDO AMBACHT

Openingstijden en bereikbaarheid op de dinsdag in de even weken

Bureau Sociaal Raadslieden
Hoge Kade 50
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht

Afspraken maken
Afspraken kunnen worden gemaakt via de receptie, telefoonnummer: 088-1237011. De afspraken zijn alleen mogelijk op dinsdag van 9.30 tot 13.00 uur.

Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.

Telefonisch:  maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. Telefoonnummer: 088-1237011.
E-mail: sociaal.raadslieden@meevivenz.nl

Bureau Sociaal Raadslieden RIDDERKERK

Openingstijden en bereikbaarheid op dinsdag en woendag

Nieuwe adres  per 1-1-2022:
Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer
Reijerweg 62
2983 AT in Ridderkerk

Afspraken maken

Afspraken kunnen worden gemaakt via de receptie, telefoonnummer: 088-1237011. De afspraken zijn alleen mogelijk op dinsdagochtend van 9.00 uur tot 11.30 en woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.

Telefonisch:  maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. Telefoonnummer: 088-1237011.
E-mail:sociaal.raadslieden@meevivenz.nl

 

X