Contact

Crisisdienst

Bestuur en Raad van Toezicht

Home » Bestuur & organisatie » Bestuur en raad van toezicht

Bestuur

Anke Verkade-Bosma

Anke Verkade-Bosma

Bestuurder

Sinds 1 september 2016 is Anke Verkade-Bosma bestuurder bij Vivenz. Begin jaren ‘90 startte zij in de thuiszorg bij Vierstroom in Midden Holland. Na acht jaar en een paar fusies later, wisselde zij haar bestuurssecretarisfunctie in voor Bouman GGZ, waar zij verantwoordelijk werd voor de jeugdverslavingszorg & preventie. Gevolgd door diverse directiefuncties bij een gezondheidscentrum en het Vrouwenopvang Centrum Midden Holland. De afgelopen jaren is zij werkzaam geweest voor de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas waar zij respectievelijk het ontwerp en de implementatie van de sociale teams heeft mogen vormgeven.
Bij Vivenz staan we voor een professionele aanpak op alle niveaus als betrouwbare partner die staat voor kwaliteit en onafhankelijkheid. We werken dichtbij in de wijken en buurten en zoeken samenwerking daar waar nodig. We investeren in onze medewerkers door aandacht, deskundigheidsbevordering en een lerende organisatie te zijn. De (maatschappelijke) vraagstukken waar inwoners voor staan veranderen ook en daarmee bewegen wij mee.

Als bestuurder zet zij zich daar dagelijks voor in!

Raad van Toezicht

C.H.A.J. (Kees) van Netten

C.H.A.J. (Kees) van Netten

Voorzitter Raad van Toezicht

Werkervaring:
Directeur GGD, Sociale Dienst, Welzijn en Stadswerken bij de gemeente Dordrecht.
Programmadirecteur economische ontwikkeling en fysieke en sociale veiligheid bij deze gemeente.
Secretaris van de gemeenschappelijke regelingen Zuid-Holland Zuid en Gevudo.
Directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid i.o.

drs. E.J. (Erik-Jan) van Genderen RA MPM

drs. E.J. (Erik-Jan) van Genderen RA MPM

Vicevoorzitter Raad van Toezicht (financiële portefeuille)

Werkervaring:
Van 1995-2004 werkzaam geweest in de accountancy, met name gemeentelijke overheden. Van 2004-2011 werkzaam geweest als concerncontroller en directeur bedrijfsvoering bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband Regio Zuid-Holland Zuid; de laatste 1,5 jaar als concerncontroller van de gemeente Dordrecht. Vanaf 2011 werkzaam als consultant op het gebied van sturing en beheersing.

mr. J.W.M. (Jos) Tijnagel

mr. J.W.M. (Jos) Tijnagel

Lid Raad van Toezicht

Werkervaring:
Na werkzaam te zijn geweest als inspecteur van belastingen en als juridisch medewerker bij de Raad van State is mr. Tijnagel lid geworden van de rechterlijke macht. Als zodanig is hij werkzaam geweest als rechter in een rechtbank en raadsheer in een Gerechtshof. De laatste jaren vóór zijn pensionering per 1 december 2011 was hij lid van de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer). Thans is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Drs. C.G.M (Cynthia) Piqué

Drs. C.G.M (Cynthia) Piqué

Lid Raad van toezicht (portefeuille sociaal ondernemerschap, marketing en profilering)

Werkervaring:
Van 2000 tot 2006 werkzaam geweest op Erasmus Universiteit als wetenschappelijk docent. Vanaf 2006 werkzaam in de gezondheidszorg in diverse rollen als adviseur, manager en coach. Werkzaam geweest in onder andere ziekenhuizen, de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), en de jeugdgezondheidszorg op het gebied van strategieontwikkeling, transitiemanagement, zorgvernieuwing en positioneringsvraagstukken. Huidige functie: Directeur-Bestuurder bij Buro MAKS (ambulante hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg).

Dhr. D. (Dènis) Wiering

Dhr. D. (Dènis) Wiering

Lid Raad van Toezicht

Werkervaring:
Sinds 2014 is Dénis Wiering programmamanager Jeugdbeleid bij de gemeente Rotterdam. Tussen 2010 en 2014 werkte hij bij diezelfde gemeente als programmamanager Drugs & Alcohol. Daarnaast was hij sinds de samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse in 2015 tot aan de verkiezingen in 2018 gemeenteraadslid in de fusiegemeente Nissewaard. Voor 2010 werkte Wiering als persvoorlichter en communicatieadviseur voor diverse overheden.

X